Ikimokyklinio amžiaus vaikų mitybos namuose ypatumų vertinimas: bandomasis tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio amžiaus vaikų mitybos namuose ypatumų vertinimas: bandomasis tyrimas
Alternative Title:
Pilot study: pre-school children diet peculiarities at home
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2018, Nr. 1 (80), p. 64-72
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Ikimokyklinis ugdymas / Pre-school education; Sveikata / Health; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – įvertinti ikimokyklinio amžiaus vaikų mitybos namuose ypatumus, kai vaikai neina į ikimokyklinę ugdymo įstaigą. Tyrimo medžiaga ir metodai. Vienmomentės anoniminės apklausos tyrimas vykdytas 2017 m. kovo–balandžio mėn. Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Apklausti ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankančių vaikų (1,5–7 m.) tėvai. Tėvų buvo prašoma įvertinti savo vaikų mitybą namuose (kai nelanko ugdymo įstaigos 3 d. ir ilgiau). Iš viso išdalyti 193 klausimynai, sugrįžo – 173, atsako dažnis – 89,6 proc. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant SPSS 20 for Windows versiją. Rezultatų skirtumų statistinis reikšmingumas nustatytas pagal χ² (chi kvadrato) kriterijų. Rezultatų skirtumas laikomas reikšmingu, kai p ≤ 0,05. Rezultatai. Dauguma vaikų kasdien valgė pusryčius. Iš gėrimų dažniausiai gėrė vandens arba arbatos, pusė jų (53,8 proc.) arbatą gėrė be cukraus. Dažniausiai vaikai valgė pieno produktų ir mėsos gaminių, šviežių vaisių ir žalių / virtų daržovių (kasdien šių produktų vartojo tik 28,3 proc. ir 20,2 proc. vaikų). Didelė dalis vaikų per retai valgė grūdinių produktų ir, atvirkščiai, per dažnai vartojo saldumynų, dešrų, rūkytų produktų. Nustatyta, kad žemesnio išsilavinimo, mažesnių pajamų šeimose vaikai mažiau vartojo šviežių vaisių, šviežių / virtų daržovių, grūdinių produktų, dažniau vyravo sveikatai nepalankūs produktai. Tik ketvirtadalis tėvų patenkinti savo mitybos įpročiais šeimoje, didelė dalis jų norėtų esamus mitybos įpročius pagerinti.Išvados. Apibendrinant galima teigti, kad dauguma ikimokyklinio amžiaus vaikų (kai nelanko ugdymo įstaigos 3 d. ir ilgiau) iš dalies maitinasi pagal mitybos rekomendacijas: dauguma vaikų pusryčiauja kasdien ir valgo 4–5 k. per dieną; dažniausiai vaikai geria vandenį arba nesaldintą arbatą, valgo įvairų maistą. Dažnai vartoja rekomenduotinų maisto produktų, tačiau vaisių, daržovių ir grūdinių produktų vartojimo dažnis neatitinka sveikos mitybos rekomendacijų. Iš nepalankių sveikatai produktų vaikai per dažnai valgo saldumynų, dešrų, rūkytų gaminių. Nustatyta, kad prastesnė šeimų socioekonominė padėtis susijusi su prastesne vaikų mityba. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ikimokyklinio amžiaus vaikai; Sveika mityba; Vaiko mityba; Children diet; Healthy diet; Pre-school children.

ENThe study aims to assess dietary patterns in pre-school children when the through parental perception. Material & Methods. An instantaneous anonymous survey was conducted from March to May, in 2017, in one of Kaunas city pre-school educational institution. The interviewees were parents of 1.5 to 7 years old children. The total of 193 questionnaires were distributed and 173 of them were answered and returned, leading to a response rate of 89.6 %. Statistical analysis of gathered data has been analysed using SPSS, version 20 for Windows. The significance of statistical results was determined using χ² (chi-squared) test. Results are statistically significant when p≤0.05. Results. Most children do eat breakfast daily. Main beverage is usually water or tea. Every second child at home do drink tea without sugar. In most cases, they do consume dairy and meat products, fresh fruits and raw or cooked vegetables. Unfortunately, only a small percentage of children (accordingly 28.3 % and 20.2 %) consume fresh fruit and raw or cooked vegetables daily. The majority of children do rarely consume grains, on the contrary, they consume sweets, sausages and smoked products too often. Estimated that children from families with a lower education and income, use less of fresh fruit, fresh or cooked vegetables, grains and more often consume nonhealth related products. Nonetheless, only a quarter of the parents are happy with their family dietary habits, a greater part would like to improve their existing diets. Conclusion. In summary, it can be argued, most pre-school aged children partially nourish themselves according to dietary recommendations: most children eat breakfast daily and eat 4-5 times during day; mpstly children drink water or unsweetened tea, eat a variety of foods.Often use recommended foods, but the frequency of used of fruits, vegetables and grains is not consistent with healthy dietary recommendations. Unfortunately, children too often consume non-health related products like sweets, sausages and smoked products. It has been determined that the poor socioeconomic status of families is related to the poorer diets of children. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82453
Updated:
2020-04-24 06:55:43
Metrics:
Views: 46    Downloads: 11
Export: