Jaunesniųjų paauglių gyvensenos sąsajos su šeimos psichologiniais ir socialiniais veiksniais : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunesniųjų paauglių gyvensenos sąsajos su šeimos psichologiniais ir socialiniais veiksniais: disertacija
Alternative Title:
Links of the Lifestyle of Junior Teenagers with Psychological and Social Factors of the Family
Publication Data:
Kaunas, 2007.
Pages:
143 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2007 metais Kauno medicinos universitete. Dr. disert. (biomed. m.) - Kauno medicinos universitetas, 2007. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Relationships between lifestyle of younger adolescents and family psychological and social factors Kaunas : [Kaunas University of Medicine], 2007 33 p. : diagr
Summary / Abstract:

LTŠeima - svarbiausia institucija vaiko asmenybės bei sveikatos raidoje. Būtent šeimoje formuojasi vaiko požiūris į įvairius gyvenimo reiškinius, taip pat ir į sveikatą. Todėl jaunesniojo paauglio sveikatos raidos požiūriu svarbu kuo išsamiau įvertinti šeimos sąveiką su paauglio gyvensena. Tikslas - įvertinti jaunesniųjų paauglių gyvensenos sąsajas su šeimos psichologiniais ir socialiniais veiksniais. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti šeimos gyvensenos ypatumus ir nustatyti tėvų ir vaikų gyvensenos tarpusavio priklausomybę. 2. Ištirti jaunesniųjų paauglių mitybos, fizinio aktyvumo ir žalingų įpročių formavimosi sąsajas su šeimos socialiniais veiksniais. 3. Įvertinti šeimos auklėjimo stiliaus reikšmę vaikų gyvensenos bei rizikingos elgsenos formavimuisi. 4. Išanalizuoti tėvų ir vaikų pasitenkinimą gyvenimu ir įvertinti jo reikšmę jaunesniųjų paauglių rizikingai elgsenai. 5. Parengti praktines rekomendacijas tėvų įgalinimui aktyviai dalyvauti paauglių sveikos gyvensenos ugdyme ir rizikingos elgsenos prevencijoje. [Iš leidinio]

ENThe family is the most important institution in the development of a child’s personality and health. It is in the family that a child’s attitude to various life phenomena, as well as to health, forms. Therefore from the point of view of the development of health of a junior teenager it is important to evaluate the family’s interaction with the lifestyle of teenager as thoroughly as possible. The aim is to evaluate links of the lifestyle of junior teenagers with psychological and social factors of the family. Goals are as follows: 1. To analyse peculiarities of the way of life of a family and to establish interdependence of the way of life of parents and children. 2. To investigate links of the formation of habits of eating, physical activity and harmful habits of junior teenagers with social factors of the family. 3. To evaluate the importance of the style of family’s upbringing to the formation of children’s lifestyle and their risky behaviour. 4. To analyse parents and children’s satisfaction with life and to evaluate its significance to a risky behaviour of junior teenagers. 5. To prepare practical recommendations to enable parents to take an active part in the development of a healthy lifestyle of teenagers and prevention of their risky behaviour.

Related Publications:
Ikimokyklinio amžiaus vaikų mitybos namuose ypatumų vertinimas: bandomasis tyrimas / Kristina Žalnieraitienė, Natalja Smolnikova. Visuomenės sveikata. 2018, Nr. 1 (80), p. 64-72.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11557
Updated:
2022-02-07 20:08:23
Metrics:
Views: 26
Export: