Baigiamoji profesinės veiklos praktika kolegijoje: studentų požiūris

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baigiamoji profesinės veiklos praktika kolegijoje: studentų požiūris
Alternative Title:
Realization of final professional practice at the university of applied sciences: students’ approach
In the Journal:
Keywords:
LT
Baigiamoji profesinės veiklos praktika; Praktika; Praktikos organizavimas; Praktiniai gebėjimai; Teorinės žinios.
EN
Final professional practice; Organization of the practice; Practice; Theoretical knowledge and practical skills.
Summary / Abstract:

LTSudėtingas ir daugialypis aukštasis mokslas turi derinti tiek valstybės, tiek ir verslo tikslus. Koleginis aukštasis išsilavinimas turi užtikrinti aukštą profesinį pasirengimą bei jaunimo įsitraukimo į darbo rinką galimybes. Profesinės veiklos praktikos tikslas – pritaikyti praktikoje specialybės teorines žinias, kurias studentai įgyja studijų metu, t. y. plėtoti kompetencijas, kurios numatytos studijų programoje ir kurių iš būsimojo specialisto reikalauja darbo rinka. Studentų praktika yra tiltas į sėkmingą įsidarbinimą bei profesinę karjerą. Praktikos metu studentai įgytas žinias bei praktinius gebėjimus pritaiko konkrečioje situacijoje. Konsultuojami tiek įmonės, tiek aukštosios mokyklos praktikos vadovų studentai savarankiškai atlieka įvairias užduotis, numatytas praktikos programoje. Baigiamoji profesinės veiklos praktika įmonėje ir jos metu įgytos žinios yra labai svarbios ugdant studento kompetencijas. Straipsnyje apibrėžiami teoriniai profesinės veiklospraktikos organizavimo aspektai, pateikiami Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Verslo ekonomikos studijų programos nuolatinių ir ištęstinių studijų studentų požiūrio į baigiamosios praktikos organizavimą ketverių metų tyrimo rezultatai. [Iš leidinio]

ENA complex and multifaceted higher education must meet the objectives of both public sector organizations and private businesses. Universities of Applied Sciences are institutions of higher education, providing a high level of professional training and ensuring young people’s involvement in the labour market. The aim of the professional practice is to apply the theoretical knowledge students gained during their studies in practice, i.e. to develop competencies, included in the study programme, the ones labour market requires from the future specialist. Practice helps students to build new bridges leading to successful employment and professional career. During practice students can apply knowledge gained from lectures and practical skills in a particular situation. Consulting both the company and their high school tutors, students fulfill a variety of tasks included in the programme of the practice. Carrying out the final professional practice at the company and knowledge gained from such experience is very important for the development of student’s competences. The article defines theoretical aspects of the organization of professional practice and presents the results of the four-year survey aimed at full- and part-time students at Vilniaus kolegija / University of Applied Sciences, Faculty of Economics, Business Economics programme to explore their attitude towards the organization of final practice. [From the publication]

ISSN:
2029-2805; 2029-2813
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82440
Updated:
2020-04-24 06:55:40
Metrics:
Views: 62
Export: