Adolescents’ social emotional health and empathy in Lithuanian sample

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Adolescents’ social emotional health and empathy in Lithuanian sample
Alternative Title:
Paauglių socialinė emocinė sveikata ir empatija Lietuvos imtyje
In the Journal:
International journal of psychology: a biopsychosocial approach [Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris]. 2018, Nr. 22, p. 69-93
Summary / Abstract:

LTProblema. Lietuvos mokyklose nemažėja patyčių, savižudybių atvejų, vis dar stebime paauglių įvairių priklausomybių, elgesio ir emocinių sunkumų augimą. Paauglių psichologinė sveikata daugiau tyrinėjama iš trūkumų perspektyvos, t. y. tiriami veiksniai, susiję pirmiausia su įvairiais sutrikimais, sunkumais ar jų rizika. Itin svarbu tyrinėti paauglio pozityviąją raidą, jos stiprybes ir sveikatos emocinę bei socialinę sritis, kurios gali būti ugdomos. Mūsų tyrime pabrėžiami pozityvios jaunuolių raidos emocinis ir socialinis aspektai. Tyrimo tikslas: ištirti socialinę ir emocinę sveikatą ir empatiją Lietuvos paauglių imtyje bei palyginti pagal paauglių amžių ir lytį. Tyrimo metodai: socialinės ir emocinės sveikatos klausimynas, (You, Furlong et al., 2015) ir Tarpasmeninio reaktyvumo indekso (IRI) skalė (Davis, 1980). Tiriamieji: 600 įvairių Lietuvos mokyklų 12–18 metų amžiaus paaugliai. Tyrimo rezultatai ir išvados. SEHS-S pasitikėjimo savimi, bei įsitraukimo ir susidomėjimo gyvenimu labiau išreikšti jaunesniųjų paauglių (12–15 metų), o empatija (IRI) – vyresniųjų paauglių (16–18 metų), bei mergaičių visų empatijos skalių išreikštumas didesnis nei berniukų (skirtumai statistiškai reikšmingi). Atlikto tyrimo rezultatai yra reikšmingi paauglio pozityviosios raidos kontekste, prisideda prie mokinių socialinės ir emocinės sveikatos ugdymo(si). [Iš leidinio]

ENBackground. Non-decreasing extent of bullying, increasing rates of various dependencies and suicides, high level of adolescents’ behavioural and emotional problems are observed in Lithuanian schools at present. Academic literature sources have revealed that adolescents’ mental health is mainly researched from the deficitoriented perspective, i.e. factors under research are related to various impairments, encountered difficulties or their risk. It is particularly important to conduct research on the positive adolescent development, its strengths, emotional and social areas of health that can be developed. The present research emphasizes a positive development of youth and social emotional aspects of such development. Aim. To investigate differences in adolescents’ social and emotional health and empathy by age and gender in the Lithuanian sample. Method. Social and Emotional Health Survey (Furlong et al., 2014) and Interpersonal Reactivity Index (IRI) (Davis, 1980). The sample: 600 adolescents (12–18 year olds) from various Lithuanian schools. Research results and conclusions. The scores of SEHS–S scales of belief-in-self and engaged living are statistically significantly higher in the group of junior adolescents (12–15 year olds) and those of empathy (IRI) are higher among senior adolescents (16–18 year olds); significantly higher scores of empathy scales are observed in the group of girls compared to boys. The results of the conducted research contribute to the development of expression of school learners’ social and emotional health and empathy. [From the publication]

ISSN:
1941-7233
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81878
Updated:
2020-01-27 19:57:08
Metrics:
Views: 95    Downloads: 6
Export: