Paauglių psichologinės sveikatos vertinimas vykdant tiriamąją ir prevencinę veiklą mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių psichologinės sveikatos vertinimas vykdant tiriamąją ir prevencinę veiklą mokykloje
Alternative Title:
Adolescent’ psychological health evaluation using investigative and preventive activities at school
In the Journal:
Pedagogika. 2017, 126, p. 99-114
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Sveikatos ugdymas / Health education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje stebimas vis dar aukštas vaikų ir paauglių elgesio ir emocijų sunkumų lygis, pasireiškiantis beveik nemažėjančiu patyčių mastu mokyklose, savižudybių atvejais, žema mokinių mokymosi motyvacija ir mokyklos nelankymu. Psichologinės pagalbos paskirtis ugdymo įstaigoje – stiprinti bei ugdyti mokinių psichologinę sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą. Prevencinių programų ir taikomojo pobūdžio tyrimų vykdymas yra viena iš svarbiausių mokyklos psichologo veiklos sričių edukacinėje bendruomenėje, stiprinant mokinių psichologinę sveikatą ir gerovę. Pristatomas paauglio emocinės ir socialinės sveikatos tyrimas Lietuvoje. Tyrimo tikslas. Ištirti 12–18 metų paauglių emocinę ir socialinę sveikatą, nustatyti skirtumus pagal amžių ir lytį. Tyrimo metodai: literatūros teorinė analizė, anketinė apklausa (Socialinės ir emocinės sveikatos klausimynas), statistiniai metodai (Microsoft Excel ir SPSS programa). Tiriamieji. Nuo 12 iki 18 metų amžiaus 1 628 paaugliai iš 13 Lietuvos miestų ir 16 mokyklų. Tyrimo išvados. Stebimi paauglių emocinės ir socialinės sveikatos dispozicijų išreikštumo skirtumai lyties ir amžiaus aspektu. Tyrimo rezultatai yra reikšmingi paauglio pozityviosios raidos kontekste, prisideda prie mokinių psichologinės rizikos mažinimo, žmogiškųjų stiprybių vystymosi bei socialinės ir emocinės sveikatos ugdymo mokykloje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Paauglio emocinė ir socialinė sveikata, pozityvioji psichologija, mokyklos psichologas, psichologinės sveikatos ugdymas; Adolescent emotional and social health, positive psychology, school psychologist, health education at school.

ENIn Lithuania high rates of child and adolescent emotional and behavioral difficulty level are still observed, which manifests itself in increasing almost unabated wide bullying in schools, suicide cases, low student learning motivation and school absenteeism. Psychological help purpose in educational institution – to strengthen and develop students‘ psychological health, to promote safe and environment-friendly development of persons school development. Preventive programs and applied research execution are one of the most important activities of school psychologists in the educational community, strengthening students’ psychological health and well-being. Introducing the adolescent psychological health investigation Lithuania. The aim. To investigate the 12–18-year-olds emotional and social health, and to identify differences by age and gender. The research methodology. Social and Emotional Health Questionnaire (SEHS-S Furlong, 2014). Research participants. 1 628 teenagers, aged from 12 to 18 years. The study was carried out in 13 Lithuanian cities and 16 schools. The data was processed by Microsoft Excel and SPSS software. The study findings. Observed teens emotional and social health dispositions expression differences among different genders and age groups. The results are significantly positive in the context of adolescent development, and contribute to the students’ psychological risk reduction, human development strengths and health education at school. [From the publication]

DOI:
10.15823/p.2017.22
ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68603
Updated:
2018-12-17 14:15:49
Metrics:
Views: 139    Downloads: 39
Export: