Paauglių muzikos mokymosi motyvacijos veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių muzikos mokymosi motyvacijos veiksniai
Alternative Title:
Factors of motivation for learning music by teenagers
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 78, p. 127-132
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Motyvacija ugdyme / Motivation in education; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTSu paauglystės amžiaus krizėmis siejama kai kurių mokinių silpnėjanti mokymosi motyvacija. Straipsnyje keliama paauglių muzikos mokymosi motyvacijos problema. Tyrime siekiama atskleisti mokymosi motyvacijos veiksnius, susijusius su pačiu mokiniu ir su ugdymo proceso organizavimu. Tyrimo rezultatai parodė, kad beveik visi muzikos mokymosi veiksniai daugumai mokinių nėra išskirtinai svarbūs arba visai nereikšmingi. Tačiau daugiau kaip ketvirtadaliui tiriamųjų labai svarbu kompetentingas muzikos mokytojas. Dauguma mokinių mano, kad muzika yra naudingas mokomasis dalykas mokykloje. Tyrimo rezultatų analizė rodo, kad mokinių vidinės paskatos, stiprinančios muzikos mokymosi motyvaciją, nėra stiprios ir giliai įsisąmonintos. Ypač ryškiai šią išvadą pagrindžia rezultatai, gauti tiriant mokinių savigarbą. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad muzikos mokymosi motyvacijos stiprumas priklauso nuo lyties ir bendro domejimosi muzika. Beveik trečdalis mergaičių mano, kad labai svarbu yra malonumas, patiriamas dainuojant, grojant, klausantis muzikos ir tik mažiau kaip dešimtadalis berniukų tai pripažįsta. Tyrimo rezultatai parodė statistiškai reikšmingą skirtumą tarp mokinių domėjimosi muzika ir malonumo, patiriamo muzikuojant bei pasitenkinimo muzikos pamokomis. Apibendrinant galima teigti, kad paaugliai didesnę reikšmę teikia su muzikinio ugdymo proceso organizavimu susijusiems motyvaciniams veiksniams negu savo vidinėms paskatoms. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Muzikinis ugdymas; Motyvacija; Mokymosi veiksniai; Muzikalumas; Motivational factors; Music learning; Adolescents.

ENSome pupils’ weakening motivation for learning is related to the crisis of the teenage years. The article raises the problem of motivation for learning music by teenagers. The investigation seeks to reveal factors of motivation for learning related to a pupil himself/herself and to organisation of the educational process. The investigation results showed that almost all factors of motivation for learning music are not extremely important or are absolutely unimportant to the majority of pupils. However, more than one fourth of the pupils under investigation indicated that it was very important to have a competent music teacher. The majority of the pupils think that music is useful subject at school. The analysis of the investigation results shows that inner drives strengthening motivation for learning music are not strong and deeply realised. The results obtained when studying the pupils’ self-respect substantiate this conclusion especially clearly. The investigation results revealed that low motivation for learning music depended on the sex and general interest in music. Almost one third of girls think that pleasure experienced when singing, playing, listening to music is of great importance and only less than one tenth of boys admit this. The investigation results showed statistically significant difference between pupils’ interest in music and pleasure experienced when playing music and satisfaction with music lessons. In conclusion it can be stated that teenagers give greater importance to motivation factors related to organising the process of musical education that to their inner drives.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8186
Updated:
2018-12-20 23:07:09
Metrics:
Views: 71    Downloads: 23
Export: