Žinių vadybos reikšmė viešojo sektoriaus inovatyvumui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žinių vadybos reikšmė viešojo sektoriaus inovatyvumui
Alternative Title:
Importance of knowledge management for the innovativeness of the public sector
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2018, t. 83, p. 36-51
Keywords:
LT
Inovacijos; Veiklos efektyvumas; Viešasis sektorius; Žinių vadyba; Žinių vadybos komponentai.
EN
Innovation; Knowledge management; Knowledge management components; Operational efficiency; Public sector.
Summary / Abstract:

LTViena iš aktualiausių pasaulio politinėje arenoje aptarinėjamų temų yra ekonominis regionų ir valstybių vystymasis bei konkurencingumas. Analizuojant valstybių ekonominio išsivystymo tyrimus pasauliniu ir Europos mastu, išryškėja, kad pagrindiniai kriterijai šalies konkurencingumui įvertinti yra inovacijos ir jų kūrimą skatinantys veiksniai. Visuotinai pripažįstama, jog organizacinės žinios ir efektyvus jų valdymas yra kertinis veiksnys, lemiantis visų tipų organizacijų inovatyvumą. Per pastaruosius 20 metų viešasis sektorius išgyveno ženklius pokyčius. Pereita nuo tradicinio biurokratinio požiūrio prie labiau vadybinio. Šio sektoriaus organizacijų veikla yra išskirtinai grįsta žiniomis, todėl žinių vadybos metodų taikymas yra priemonė, kuri padeda organizacijoms skatinti inovacijas, didinti veiklos efektyvumą. Straipsnyje, remiantis moksline literatūra, analizuojama žinių vadybos reikšmė viešojo sektoriaus inovatyvumui. [Iš leidinio]

ENOne of the most relevant topics discussed in the global political arena is the economic development and the competitiveness of regions and states. In analyzing national and European research on economic development, it is evident that the main criteria for assessing the competitiveness of a country are innovation and the factors that stimulate its development. It is widely acknowledged that organizational knowledge and effective knowledge management are the cornerstone of innovation in all types of organizations. Over the past 20 years, the public sector has undergone significant changes. A switch from the traditional bureaucratic approach to a more managerial one has been noticed. The activities of organizations in this sector are exceptionally knowledge-based; therefore, the application of knowledge management methods is a tool that organizations can promote innovation with to increase operational efficiency. This article, based on scientific literature, analyzes the importance of knowledge management for innovation within the public sector. [From the publication]

DOI:
10.15388/Im.2018.83.3
ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81400
Updated:
2020-04-24 06:54:21
Metrics:
Views: 10    Downloads: 10
Export: