Lyderystės vaidmuo formuojant žinių valdymui palankią organizacijos kultūrą: atvejo analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lyderystės vaidmuo formuojant žinių valdymui palankią organizacijos kultūrą: atvejo analizė
Alternative Title:
Role of leadership in forming the culture of organisation favourable to knowledge management: case analysis
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2016, t. 76, p. 123-138
Keywords:
LT
Dalijimasis žiniomis; Lyderystė; Organizacinis mokymasis; Organizacinė kultūra; Žinių vadyba; Žinių vadybos procesai; Žinių valdymas.
EN
Knowledge Sharing; Knowledge management; Knowledge management processes; Leadership; Organizational culture; Organizational learning; Sharing knowledge.
Summary / Abstract:

LTDinamiškoje, ekstremalioje, nuolatiniais ir nenutrūkstamais pokyčiais pasižyminčioje šių dienų aplinkoje, kai žinios yra tapusios vienu iš svarbiausių ekonominių išteklių, lemiančių organizacijų stabilumą, veiklos našumą ir konkurencinį pranašumą, šiuolaikinės organizacijos susiduria su vis naujais strategijų, orientuotų į efektyvų žinių valdymą, rengimo ir įgyvendinimo iššūkiais. Žinių vadyba organizacijoje savaime neįsitvirtina ir neklesti, jei neįsitraukia žmogus. Žmonių noras pasidalinti turimomis žiniomis ir patirtimi priklauso tik nuo jų valios, todėl efektyviam žinių valdymui organizacijoje užtikrinti nenuginčijamai svarbus yra lyderių vaidmuo. Pagrindinė organizacijos lyderių užduotis žinių vadybos kontekste – užtikrinti tokią aplinką, kurioje organizacijos nariai, siekdami bendrų organizacijos tikslų, būtų motyvuoti įgyti žinių, plėtoti, panaudoti jas ir jomis keistis. Straipsnyje, remiantis viešojo sektoriaus organizacijoje atlikto empirinio tyrimo rezultatais, analizuojamas lyderystės vaidmuo formuojant žinių valdymui palankią organizacijos kultūrą. [Iš leidinio]

ENAmong different societies, businesses and in the academic world, it is approved and declared that the 21st century is the era of knowledge economy and knowledge itself is one of the most powerful tools, used by organisations to maintain competitive advantage, improve business and the productivity of employees. One of the most prioritised tasks for organisational structures has become the strengthening of organisational abilities and making sure that knowledge management is effective as the organisation’s goals are being reached. Knowledge management itself cannot consolidate or prosper in an institution without human input, where, in this case, leadership takes a major part. Leadership applies direct influence to the organisational culture that is favourable to implementing and creating processes of knowledge management. It is almost impossible to make sure that knowledge is being shared without proper organisational culture. The essential task of leaders working in organisational structures in the context of knowledge management is to ensure such an environment in which members of the structure are motivated to acquire, develop, share and use knowledge for reaching common organisational goals. The article analyses the role of leadership in forming the knowledge management-friendly organisational culture, based on the results of empirical research made in the organisation of Lithuanian public sector. [From the publication]

DOI:
10.15388/Im.2016.76.10386
ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65506
Updated:
2018-12-17 14:11:00
Metrics:
Views: 30    Downloads: 16
Export: