Inovacinės organizacijos kultūros ir lyderystės sąsajos Lietuvos įmonėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Inovacinės organizacijos kultūros ir lyderystės sąsajos Lietuvos įmonėse
Alternative Title:
Link between innovation organization culture and leadership in Lithuanian companies
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2016, t. 74, p. 38-49
Keywords:
LT
Emocinė aplinka; Inovacijos; Inovacinė kultūra; Inovacinė veikla; Kūrybiškumas; Organizacinė kultūra; Pokyčių valdymas; Pozityvi; Transformacinė lyderystė; Žinių vadyba.
EN
Change management; Creativity; Emotional environment; Innovation; Innovative activity; Innovative culture; Innovative performance; Knowledge management; Organizational culture; Positive; Transformational leadership.
Summary / Abstract:

LTOrganizacijos, siekdamos prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos ir išlaikyti konkurencinį pranašumą, kuria inovacijas. Inovacijų kūrimo potencialui didelę įtaką daro organizacinė kultūra. Vis daugiau mokslininkų pastebi, kad siekiant kurti ir vystyti inovacijas įmonėse reikia tikslingai formuoti inovacinę kultūrą, kuri ryškinama akcentuojant esmines jos dedamąsias: pozityvią emocinę aplinką, žinių vadybą, kūrybiškumą ir pokyčių valdymą. Tačiau vien minėtų praktikų diegimas nėra pakankama sąlyga, užtikrinanti inovacijų generavimą. Inovacinei kultūrai sukurti ir palaikyti labai svarbus lyderio vaidmuo, kuris formuodamas pasitikėjimu ir atvirumu grįstą organizacinę kultūrą skatina inovacijų kūrimo procesus. Straipsnio tikslas – išanalizuoti inovacinės kultūros bei lyderystės konstruktus, nustatyti jų tarpusavio sąsajas ir inovacinės kultūros įtaką inovacinei veiklai Lietuvos įmonėse. [Iš leidinio]

ENConstant competition in nowadays hyperdynamic environment is one of the key conditions that encourage the organizations to look for the best ways to increase their performance. New, creative and productive ideas, permanent development of the employees’ competences provide the basis for the successful development and competitive advantage of the organization. Innovation potential is highly influenced by the organizational culture. Scientists agree that in order to create and develop innovations, it is important to form innovation culture with its elements: positive emotional environment, knowledge management, creativity and change management. For the continuous development of innovation culture it is important to have a leader who could promote innovation processes by forming the environment based on trust and openness. The aim of the article is to define the innovation culture construct and analyze its relationship with the leadership. To achieve this goal, empirical study was carried out by using survey method and the following things were measured: the level of innovation culture and leadership existence; the links among innovation culture elements; the link between innovation culture and leadership; the link between innovation culture and innovation performance in Lithuanian companies. The research revealed that innovation culture elements are connected to each other. Additionally, the research confirmed the relationship between innovation culture and transformational leadership and revealed that innovation culture has a positive and strong influence on innovation performance. [From the publication]

DOI:
10.15388/Im.2016.74.9921
ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65407
Updated:
2018-12-17 14:10:54
Metrics:
Views: 25    Downloads: 10
Export: