Žinių valdymo įtaka nuolatiniam inovacijų kūrimui: atvejo analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žinių valdymo įtaka nuolatiniam inovacijų kūrimui: atvejo analizė
Alternative Title:
Knowledge management influence on continuous creation of innovations: a case study
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2014, t. 68, p. 44-62
Keywords:
LT
Inovacijos; Inovacijų kūrimo procesas; Mokymasis; Organizacinė kultūra; Organizacinė struktūra; Žinios; Žinių valdymas; Žinių valdymo modelis; Žinių valdymo procesas; Žinių valdymo strategija.
EN
Innovation; Knowledge; Knowledge management; Knowledge management model; Knowledge management process; Knowledge management strategy; Learning; Organizational culture; Organizational structure; The process of innovation creation.
Summary / Abstract:

LTNūdienos dinamiškoje aplinkoje informacija ir žinios yra vieni iš esminių organizacijos išteklių ir pagrindiniai inovacijų šaltiniai. Šių išteklių tikslingas valdymas lemia organizacijų konkurencinį pranašumą kuriant didesnę pridėtinę vertę ir didinant jos procesų efektyvumą. Atsižvelgiant į Pasaulio ekonomikos forumo 2013–2014 metų šalių konkurencingumo tyrimo rezultatus, Lietuva užima 27 vietą tarp 148 valstybių pagal žmonių, turinčių aukštąjį išsilavinimą, skaičių, tačiau 44 vietą – pagal inovacijų ir verslo lankstumo subindeksą. Šie statistiniai duomenys leidžia daryti prielaidą, kad Lietuvos organizacijose žinių potencialas yra aukštas, tačiau jis nėra pakankamai išnaudojamas. Susiklosčiusi realybė verčia ieškoti būdų ir metodų, kaip būtų galima ją keisti lygiuojantis į užsienio šalių patirtį. Viena iš priežasčių, kodėl Lietuvos inovatyvumo indeksas yra ganėtinai žemas, galėtų būti ta, kad dažnai organizacijoje trūksta sistemingumo ir tikslingumo valdant žinias, nesukuriama atvira, darbuotojų pasitikėjimą skatinanti aplinka, kai darbuotojai noriai dalijasi žiniomis ir įgyta patirtimi, dėl to sukuriamos naujos prekės ir paslaugos, įgyjamas konkurencinis pranašumas. Šio straipsnio tikslas – konceptualių teorinių įžvalgų analizės rezultatų pagrindu, pasitelkiant inovatyviam sektoriui priklausančią įmonių grupę, nustatyti esminių žinių valdymo veiklų įtaką nuolatiniam inovacijų kūrimui organizacijoje. [Iš leidinio]

ENThe knowledge-oriented society and economic challenges evoke constant changes in all modern organizations. Knowledge is an inexhaustible source of creating innovative ideas, which is one of the essential conditions of innovation development. Today, knowledge management is closely associated with innovative activities. The scope of studies related to determining the impact of knowledge management on innovation is constantly increasing. In order to continuously create innovations, organizations should formulate their knowledge management strategy and integrate it into the organizational strategy, create the organizational culture which could stimulate knowledge sharing, promote continuous learning and the improvement of competencies, identify the key knowledge, create new ideas, develop and acquire new skills, constantly store and share knowledge. The article highlights knowledge management activities affecting innovation, presents an integral knowledge management model which stimulates a continuous creation of innovations, and provides a case study results demonstrating the knowledge management influence on innovation. According to the case study results, knowledge management processes, particularly knowledge sharing, storage, and creation, make the greatest impact on the continuous creation of innovations. Besides, the organizational culture and the organizational structure also influence the process of innovation creation. The knowledge processes, such as sharing and storage, make the greatest influence on the organizational, marketing and product innovation, and process innovation is impossible without knowledge acquisition and storage.Organisations seeking to continuously create different types of innovation should develop knowledge management processes, with a particular emphasis on knowledge storage while applying appropriate technological solutions, and knowledge sharing while creating a favourable organizational culture and choosing the optimal organizational structure. [From the publication]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57876
Updated:
2020-04-18 07:24:40
Metrics:
Views: 11    Downloads: 4
Export: