Informacinių ir komunikacinių technologijų integravimo švietimo sistemoje tendencijos nuolatinio mokymosi kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacinių ir komunikacinių technologijų integravimo švietimo sistemoje tendencijos nuolatinio mokymosi kontekste
Alternative Title:
Trends in the integration of information and communication technologies into the education system in the context of continuing learning
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 69, p. 112-123
Keywords:
LT
Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTInformacinių ir komunikacinių technologijų (toliau IKT) diegimas beveik visose mūsų gyvenimo srityse - vienas esminių informacinės visuomenės bruožų. Švietimas yra strateginis informacinės visuomenės elementas. Intensyvus IKT diegimas švietimo srityje laiduoja naujos edukacinės aplinkos su gausybe pasirinkimų kūrimąsi. IKT potencialo plėtra įvairiose švietimo sistemos pakopose garantuoja universalią ir nenutrūkstamą mokymosi galimybę, užtikrinant kiekvienam kokybiškos informacijos prieinamumą, sudarant mokymosi sąlygas kuo arčiau besimokančiųjų bei įgyvendinant kitus nuolatinio mokymosi tikslus. Straipsnyje analizuojamos IKТ integravimo švietimo sistemoje tendencijos nuolatinio mokymosi kontekste, pokyčiai, kuriuos inicijuoja IKT panaudojimas, edukacinės kultūros kaitos ypatumai, europinės patirties IKT diegimo švietimo sistemoje aspektai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nuolatinis mokymasis; Informacinės ir komunikacinės technologijos; Informacinė visuomenė; Life long learning; Information and communication technoligies; Informational society.

ENImplementation of information and communication technologies (ICT) in nearly all the areas of our life is one of the essential features of information society. Education is a strategic element of the information society. Intense implementation of the ICT in the area of education ensures the creation of a new educational environment with a wealth of choices. Development of ICT in different stages of the education system guarantee a universal and continuous learning possibility which ensures a quality access to information for everybody by creating learning conditions as close to the learners as possible and by implementing other goals of the continuing learning. The article analyses the trends in the integration of ICT in the education system in the context of continuing learning, changes initiated by the use of ICT, features of changes in educational culture and aspects of the European experience of implementing ICT in the education system.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8087
Updated:
2018-12-20 22:57:43
Metrics:
Views: 37    Downloads: 6
Export: