The Peculiarities of legal regulation of the refugee integration system in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Peculiarities of legal regulation of the refugee integration system in Lithuania
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2018, Nr.2 (80), p. 99-123
Keywords:
LT
Pabėgėlių integracija; Teisinis reguliavimas; Aprašas; Prieglobsčio teisė.
EN
Refugee integration; Law regulation; Description; Asylum law.
Summary / Abstract:

LTEuropos Sąjunga pastaraisiais metais patyrė didžiausią pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų antplūdį, kuris tęsiasi iki šiol. Ši tema aktuali ir Lietuvai, nes valstybė įsipareigojo priimti 1105 prieglobsčio prašytojus iš Graikijos ir Turkijos, o jų sėkminga integracija priklauso nuo Vyriausybės priimtų įstatymų. Šiame straipsnyje nagrinėjama tarptautinės prieglobsčio teisės koncepcija, analizuojami prieglobsčio gavėjų integracijos sistemos teisinio reguliavimo ypatumai Lietuvoje. Teisinių dokumentų analizė ir patirtis, dirbant su pabėgėliais, parodė esamos teorinės sistemos ir jos praktinio įgyvendinimo neatitikimą. Autorė atskleidžia pabėgėlių integracijos problemas, kai būtina reguliuoti visuomeninius santykius, tačiau nėra atitinkamos konkrečiam atvejui taikytinos teisinės normos. Kartu aptariami Lietuvos integracijos politikos prioritetai ir teisiniai dokumentai, tačiau pagrindinis dėmesys skiriamas valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai, teikimo tvarkos aprašo teorinei analizei ir, remiantis praktine patirtimi, jo įgyvendinimo priemonėms. Analizė atskleidė, kad pabėgėlių integracijos priemonių įgyvendinimas apsunkinamas dėl ilgalaikės pabėgėlių integracijos politikos Lietuvoje nebuvimo, valstybinio ir privačiojo sektoriaus bendradarbiavimo stokos bei visuomenėje vyraujančių neigiamų nuostatų, todėl nebėra ryšio tarp teisinių normų ir visuomeninių santykių, tai būtina reguliuoti. [Iš leidinio]

ENIn recent years the European Union has experienced an unprecedented influx of refugees and asylum seekers that has continued up until now. This issue is relevant to Lithuania as well, since the country has committed to host 1105 asylum seekers from Greece and Turkey, and their successful integration to large extent depends on legislation adopted by the Government. The present article analyses the concept of the international asylum law and the peculiarities of legal regulation of the refugee integration system in Lithuania. Both the analysis of legislative documents and experience in working with refugees has disclosed a gap between the existing theoretical system and its implementation in practice. The author discloses the problems of the refugee integration, when regulation of the social relationships is required; however there is no relevant legal norm that could be applicable in a particular case. The article also discusses the priorities and regulatory documents of the Lithuanian policy on integration; however the main focus is made on the theoretical analysis of the Description of the Procedure for Providing State Support for the Refugee Integration and – referring to the practical experience – on insights into its implementation measures. The analysis has disclosed that implementation of the refugee integration measures is hindered due to lack of a long-term policy on the refugee integration in Lithuania, lack of collaboration between the state and private sector and prevalent negative attitudes in the society; the above factors result in loss of interrelation between the legal norms and the social relationships that are to be regulated. [From the publication]

DOI:
10.15181/tbb.v79i2.1780
ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80271
Updated:
2019-11-20 13:12:25
Metrics:
Views: 3
Export: