Pedagogikos studentų socialinės parengties ypatumai dėstytojų akimis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogikos studentų socialinės parengties ypatumai dėstytojų akimis
Alternative Title:
Pedagogy Student Social Qualification Peculiarities as Perceived by Instructors
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 47, p. 34-45
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pedagogika / Pedagogy; Socialinis ugdymas / Social education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliama mokslinė problema yra ta, jog dabar ypač pasigendama išsamių tyrimų, atsakančių į klausimą, kokia ne pačių studentų, o dėstytojų (pedagoginės praktikos vadovų) nuomonė apie jų studentų, rengiamų dirbti reformuojamoje mokykloje (perorganizuojamoje pagal humanistinės psichologijos ir humanistinės pedagogikos metodologiją), socialinę parengtį. Darbo tikslas – atskleisti, kaip dėstytojai (pedagoginės praktikos vadovai) vertina būsimųjų mokytojų socialinę parengtį. Tyrimas atliktas, pasinaudojus tam specialiai sukurta anketa. Lietuvos pedagogikos studentų socialinės parengties ypatumai (dėstytojų akimis) nustatyti, pedagoginės praktikos vadovams (iš viso 14-ai dėstytojų) įvertinus 362 Lietuvos pedagoginių aukštųjų mokyklų studentų imtį, esant 5 procentų paklaidai Tyrimo rezultatai parodė, kad dėstytojų (praktikos vadovų) nuomone, vadovavimas praktikai turėtų būti ne nuolatinis, o labiau esant reikalui (tokie atsakymai sudaro apie 60 procentų visų atsakymų). Du trečdaliai dėstytojų apibūdintų studentų, pasak dėstytojų, dažnai arba vidutiniškai taikė socialinio rengimo pratybose įgytą patyrimą. Dėstytojų manymu, retai arba labai retai tą patyrimą taikė tik 10 procentų tirtų būsimųjų pedagogų. Todėl, galima teigti, kad socialinio rengimo pratybose įgytus studentų įgūdžius dėstytojai vertina palankiai, o taip pat palankiai vertina ir savo pastangas, savo darbo rezultatus. LKKA dėstytojai buvo palankiau nusiteikę savo studentų taikytų pedagoginio poveikio būdų atžvilgiu nei kitų tirtų Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai (p<0,05). Dėstytojų nuomone, statistiškai patikimai mažiau į konfliktines situacijas su mokiniais buvo patekę ŠU studentai (p<0,01), o su draugais – KU būsimieji mokytojai (p<0,01). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinis pedagogo rengimas; Bendravimas; Bendradarbiavimas; Pedagoginio poveikio būdas; Konfliktinė situacija.

ENThe article raises the scientific problem: currently there is a special shortage of an exhaustive research answering the question what is instructor (pedagogical practical training tutor), rather than student opinion on social qualification of their students educated to work in the reformed school (under reorganization based on humanistic pedagogy and psychology methodology). The article aims to disclose how instructors (pedagogical practical training tutors) rate future teacher social qualification. A specially developed questionnaire was used for the research to identify social qualification peculiarities of Lithuanian pedagogy students (as perceived by instructors). Pedagogical practical training tutors (14 instructors in total) evaluated the sampling of 362 Lithuanian higher pedagogical establishment students, with 5 per cent error. The research results have shown that the instructors (practical training tutors) think that practical training should be tutored as needed, rather than on a continuous basis (60 per cent of total responses). According to instructors two thirds of their described students often of averagely often applied experience acquired during social training. To the instructors opinion only 10 per cent of the future teachers applied it seldom or very seldom.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8019
Updated:
2018-12-17 10:41:52
Metrics:
Views: 21    Downloads: 1
Export: