Lietuvos ekonomikos augimo ir stabilumo strateginės kryptys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ekonomikos augimo ir stabilumo strateginės kryptys
Editors:
Laužadytė, Agnė, parengė [edt]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universitetas, 2015.
Pages:
311 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių.
Contents:
1. Ekonomikos modernizavimas ir darnumo siekiai globalizacijos sąlygomis: šiuolaikiniai iššūkiai ir mokslinių tyrimų poreikiai / Borisas Melnikas — 2. Kredito rizikos valdymas kredito unijose / Vytautas Kėdaitis — 3. Minimalios algos poveikis Lietuvos darbo rinkai / Vita Karpuškienė — 4. Verslo aplinkos poveikio įmonių mokumui ekonominis vertinimas / Daiva Labanauskaitė, Elena Bružaitė — 5. Tarpįmoninė palyginoji finansinė analizė: teorinis aspektas / Jonas Mackevičius, Romualdas Valkauskas — 6. Makroprudencinė politika Baltijos šalyse / Algirdas Miškinis, Jolanta Sakalauskienė — 7. Vidutinio atlyginimo augimo problema Lietuvos ūkio plėtros kontekste / Henrikas Karpavičius, Mindaugas Butkus — 8. Telekomunikacijų bendrovių, veikiančių ir Lietuvos rinkoje, strategijų identifikavimas ir jų palyginimas / Norbertas Balčiūnas, Justas Normantas — 9. Stochastiniai tinklai kaip adekvati vertės kūrimo grandinės valdymo priemonė / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Irena Danilevičienė, Raimonda Martinkutė-Kaulienė — 10. Tvari investicijų grąža finansų rinkose - svarus asmeninių ir šalies finansų sistemos efektyvumo veiksnys / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Alina Kvietkauskienė, Povilas Vyšniauskas — 11. Monetarinės politikos ir kreditavimo aplinkos poveikis ekonomikos augimui / Birutė Visokavičienė — 12. Piniginės socialinės paramos poveikis gyventojų dalyvavimui darbo rinkoje / Rasa Balvočiūtė, Rasa Švėgždienė — 13. Pinigų ir makroprudencinės politikos poveikis turto kainoms / Arvydas Paškevičius, Linas Jurkšas — 14. Vartotojų pasitenkinimas medicininės laboratorijos paslaugomis / Ieva Kazlauskienė, Juozas Ruževičius — 15. Savęs įsivertinimo kokybės vadybos modelių analizė ir jų taikymo ypatumai mažose ir labai mažose verslo įmonėse / Aušra Simonavičienė, Juozas Ruževičius —16. Dirbančių moterų ir namų šeimininkių gyvenimo kokybės suvokimo ir vertinimo ypatumai / Joana Pribušauskaitė, Juozas Ruževičius — 17. Baltijos šalių konkurencingumą lemiančių veiksnių analizė / Dalia Rudytė, Solveiga Skunčikienė — 18. Ar Skandinavijos bankų padalinių Baltijos šalyse verslo modeliai yra orientuoti į inovatyvių įmonių finansavimą / Aldona Jočienė — 19. Elektroninės prekybos interneto svetainių kokybės vertinimas / Mažena Paškovska, Roma Adomaitienė — 20. Korupcija kaip tyrimo objektas ekonominių santykių sistemoje / Vytautas Gavelis — 21. Šalies ekonominio augimo statistinis identifikavimas / Romualdas Valkauskas — 22. Valstybės pagalbos įtaka Lietuvos neįgaliųjų užimtumui / Rimantas Antanas Stanikūnas, Laura Girlevičienė — 23. Valstybės politikos tobulinimas plėtojant tarptautinį turizmą: rizikos ir krizių valdymas / Vilija Malinauskaitė — 24. Baltijos šalių fiskalinė politika sunkmečio sąlygomis: panašumai ir skirtumai / Violeta Klyvienė, Regina Paliulytė — 25. Buhalterinė apskaita - svarbus šalies ekonominio augimo veiksnys / Daiva Tamulevičienė, Rita Davidavičienė, Jonas Mackevičius — 26. Lietuvos kredito unijų veiklos efektyvumo vertinimas / Vytautas Kėdaitis, Justina Girčytė.
Keywords:
LT
Ekonomikos plėtra / Economic development; Ekonominė padėtis / Economic conditions; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTReikšminiai žodžiai: Ekonomika; Vadyba; Ekonominis vystymas; Ekonomikos stabilizavimas; Ekonominė politika; Baltijos šalys (Baltic states); Economics; Management; Economic development; Economic stabilization; Economic policy; Lithuania; Baltic States.

ISBN:
9786094596131
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88270
Updated:
2022-01-06 22:22:48
Metrics:
Views: 73    Downloads: 12
Export: