Bendrųjų gebėjimų ir profesinio rengimo sąveika ugdant nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolius

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrųjų gebėjimų ir profesinio rengimo sąveika ugdant nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolius
Alternative Title:
Interaction of General Skills and Vocational Training in Education of Young People with Minor Intellectual Disorders
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 45, p. 20-28
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Profesijos; Sutrikęs intelektas.
Summary / Abstract:

LTNežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių šiuolaikiško profesinio rengimo pradžia laikytina 1993 metai, kai, remiant Vokietijos vyriausybei, buvo įkurtas Lietuvos reabilitacijos profesinio rengimo centras (LRPRC). Jame neįgalūs jaunuoliai turi galimybę įsigyti vieną iš aštuonių profesijų. Jau išleistos 4 ugdytinių laidos: per 500 LRPRC auklėtinių integruojasi į darbo rinką. Tačiau, kaip rodo atlikti pirmosios laidos socialinės adaptacijos tyrimai, LRPRC auklėtiniai, nors ir turėdami standartizuotą profesinę kvalifikaciją, sunkiai integruojasi visuomenėje. Norint įvertinti bendrųjų gebėjimų svarbą neįgaliųjų asmenų profesinei veiklai bei adaptacijai, buvo atliktas žvalgomasis tyrimas. Tyrimo tikslas – ieškoti kriterijų, pagal kuriuos būtų galima atrinkti ugdytinus bendruosius gebėjimus. Tyrimo uždaviniai – 1) nustatyti santykinę bendrųjų gebėjimų svarbą neįgalių jaunuolių profesiniam rengimui ir socializacijai; 2) remiantis gautais tyrimo rezultatais, prognozuoti, kokios prielaidos lemtų sėkmingesnį neįgalių jaunuolių profesinį mokymą ir socializaciją. [Iš leidinio]

ENThe outset of modern vocational training of young people with minor intellectual disorders was in 1993 when the Lithuanian Rehabilitation Vocational Training Centre (LRVTC) was established with support of the German government. At the centre disabled youngsters have an opportunity to acquire one of eight professions. 4 groups of graduates have already left the institution: over 500 LRVTC graduates are being integrated in the labour market. However as seen from social adaptation studies of the first group of graduates, the LRVTC graduates even though having standardised professional qualification integrate in the society with difficulty. In order to evaluate importance of general skills for professional activities of disabled persons and their adaptation, a pilot study was conducted. The purpose of the study is to look for criteria which would make it possible to select general skills to be developed. Objectives of the study – 1) to establish relative importance of general skills for vocational training and socialisation of disabled youngsters; 2) based on the study results obtained, to forecast what prerequisites would determine vocational training and socialisation of disabled youngsters.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8005
Updated:
2018-12-17 10:41:48
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: