Ikimokyklinio amžiaus vaikų tautodailinės patirties kaupimo būdų šeimoje ir darželyje plėtra

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio amžiaus vaikų tautodailinės patirties kaupimo būdų šeimoje ir darželyje plėtra
Alternative Title:
Development of ways of gaining experience about folk-art by pre-school children in families and kindergartens
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 68, p. 216-221
Keywords:
LT
Ikimokyklinis ugdymas / Pre-school education; Liaudies menas / Folk art; Pedagogika / Pedagogy; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis grindžiamas J. Laužiko iškeltomis kultūrinių vertybių taikymo ugdant vaikus šeimoje ir vaikų darželyje idėjomis. Siekiant ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą praturtinti jiems prieinamomis meno vertybėmis, į ugdymo turinį buvo įtrauktas tautodailės mokymas. Sukurtas 4-6 metų vaikų kūrybiškumo ugdymo tautodaile modelis ir eksperimentais patikrintas jo reikšmė plėtojant vaikų tautodailinės patirties kaupimo būdus šeimoje ir darželyje. Tyrimo rezultatai parodė, kad tautodaile praturtintas vaikų ugdymas paskatino aktyviau domėtis šia sritimi. Tautodailės knygomis darželyje pradėjo domėtis beveik visi namuose, vaikai -daugiau nei pusė vaikų. Vaikai pradėjo aktyviai dalyvauti kūrybos procese, rengti tautodailės dirbinių parodas darželyje, lankytis muziejuose ir kt. Ugdymas tautodaile darželyje sužadino ne tik vaikų, bet ir tėvų susidomėjimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ikimokyklinis ugdymas; Šeima; Tautodailė; Ugdymo būdai.

ENThe article is based on J. Laužikas’ ideas of applying cultural values in educating children in families and kindergartens. With a view to enriching the education of pre-school children with reasonable art values, teaching of folk-art was included to the content of education. The model of educating creativity by means of folk-art of children aged 4-6 years was designed and its significance in developing ways of gaining experience of folk-art by children in families and kindergartens was experimentally verified. The findings demonstrated that education enriched with folk-art encouraged a more active interest in this area. Interest in folk-art books was taken by almost all the children and over a half of children in kindergartens and at home respectively. Children began actively participating in the creative process, holding folk art exhibitions in kindergartens, attending museums, etc. Education by means of folk-art in kindergartens awakened not only children’s but also their parents’ interest.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8000
Updated:
2018-12-17 11:09:46
Metrics:
Views: 24    Downloads: 6
Export: