Darželio auklėtojų pasirengimas vaikų ugdymui tautodaile

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darželio auklėtojų pasirengimas vaikų ugdymui tautodaile
Alternative Title:
Preparation of the kindergarten nurses for children education through folk art
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 42, p. 120-125
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ikimokyklinis ugdymas; Ikimokyklinių įstaigų pedagogai; Tautodailė; Meninis ugdymas; Pre-scholl education; Kindergarten nurses; Folk arts; Arts education.
Keywords:
LT
Ikimokyklinis ugdymas / Pre-school education; Liaudies menas / Folk art; Meninis ugdymas / Art education; Specialusis ugdymas / Special education; Vaikai / Children.
EN
Arts education; Folk arts; Kindergarten nurses; Pre-scholl education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiamas vaikų darželių auklėtojų domėjimosi tautodaile lygis, apibūdinami jų tautodailės žinios ir gebėjimai, taip pat dailės ir dailiųjų amatų gebėjimai. Tyrimas atliktas anketinės apklausos būdu. Anketos buvo pateiktos įvairių respublikos vaikų darželių auklėtojoms, atvykusioms į kvalifikacijos tobulinimo kursus, VPU ikimokyklinio ugdymo specialybės neakivaizdinio skyriaus studentėms ir kitoms auklėtojoms. Auklėtojų domėjimosi tautodaile lygiui nustatyti ir atskleisti jų dailės ir dailiųjų amatų gebėjimus buvo apklaustos 409 pedagogės, o auklėtojų nuomonei apie savo tautodailės žinias ir gebėjimus išaiškinti – 237 pedagogės. Išryškinta, kad tautodailė užima vis svarbesnę vietą ugdant vaikus, todėl ir auklėtojoms reikia turėti vis daugiau žinių ir gebėjimų. Nors dauguma darželių pedagogių savo tautodailės žinias ir gebėjimus vertina vidutiniškai, tačiau beveik visos daugiau ar mažiau ja domisi. Vadinasi, esant tokiam susidomėjimui, o tuo pačiu ir siekimui tobulėti, tautodailė vis labiau praturtins vaikų meninį ugdymą. Ikimokyklinėse įstaigose dirba įvairiausių gebėjimų auklėtojos: piešiančios, lipdančios, tapančios, pinančios, mokančios karpyti, rišti, dirbti su šiaudeliais ir net raižyti bei drožinėti. Jos nėra praradę tradicinių moters gebėjimų: daugelis jų mezga, siuvinėja, neria, viena kita moka austi. Todėl yra plačios galimybės dailiaisiais darbeliais praturtinti vaikų kūrybą.

ENWe can adopt spiritual wealth of the humanity through the cultural heritage. Every person must at least on elementary level be aware of originality and value of the folk art. Folk art can help open beauty of creative work of the nation, its harmony and moderation. Diversity of patterns, composition and forms may inspire children for creation. Therefore nurses of kindergartens must know and nurture traditions of Lithuanian folk art if they are to be able adequately present folk art for children. We wanted to find if kindergarten nurses are interested in folk arts, how do they evaluate their knowledge and practical skills in folk art. So we carried out the research by questioning nurses of different kindergartens. Our research helped to identify that kindergarten nurses have an average knowledge and practical skills in folk arts (80.6%). Almost all of them (98.5%) are more or less interested in folk arts. Kindergarten nurses still have traditional abilities of Lithuanian women: most of them are knitting (86.3%), embroiding (61.1%), crocheting (60.1%). Some of them are able to weave. They also have other skills. Kindergarten nurses are skilled enough for children development through folk arts. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30881
Updated:
2018-12-17 10:45:10
Metrics:
Views: 27    Downloads: 8
Export: