Civic education in social work and social education study programme: the social educator master’s degree program at Vilnius Pedagogical University

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Civic education in social work and social education study programme: the social educator master’s degree program at Vilnius Pedagogical University
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 68, p. 46-55
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pilietiškumo ugdymas / Civics education; Socialinis darbas / Social work; Socialinis ugdymas / Social education.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje, tęsiant J. Laužiko idėjas, bandoma analizuoti socialinio ugdymo teorines prielaidas ir tendencijas tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos šalyse ir JAV. Autoriai ieško socialinės pedagogikos modelio Lietuvoje sąsajų su socialinio ugdymo tendencijomis pasaulyje. Nagrinėdami tradicinį socialinio darbo ir socialinės pedagogikos ryšį siekiant užtikrinti vaiko gerovę ir ugdymo galimybe, autoriai pagrindžia pilietinio ugdymo modulius, siūlomus VPU bakalauro ir magistro programose. Analizuojant šią patirtį remiamasi tiek savo, tiek kitų autorių išvadomis. Autoriai siekia pagrįsti pilietinio ugdymo modulio reikšmingumą socialiniams pedagogams ir kitiems mokytojams, remdamiesi pilietinio ugdymo modulio integravimu i VPU socialinės pedagogikos magistrų studijų programą. Autoriai pabrėžia, kad tokia orientacija ypač reikšminga tose šalyse, kurios skaičiuoja pirmuosius demokratijos dešimtmečius ir yra priverstos susidurti su dideliais socialiniais iššūkiais.Reikšminiai žodžiai: Pilietinis ugdymas; Socialinis darbas; Socialinė pedagogika; Studijų programos; Civic education; Social work; Social education; Study programme.

ENContinuing ideas of J. Laužikas this article tries to analyze theoretical assumptions and tendencies of social education in Lithuania as well as in other European countries and in the USA. The authors look for links of the Lithuanian model of social pedagogy with trends of social education in the world. Analyzing a relation of a traditional social work and social pedagogy in pursuit to ensure a child’s well-being and education possibilities, the authors substantiate models of social education offered in BA and MA curricula of Vilnius Pedagogical University. The analysis of this experience is based both on personal conclusions and conclusions by other authors. The authors try to base importance of social education modules for educators of social disciplines and other teachers referring to integration of the civic education module into the curriculum of MA in social pedagogy of Vilnius Pedagogical University. The authors emphasize that this orientation is especially important in countries where democracy has just counted first decades and that confront big social challenges.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7982
Updated:
2018-12-20 22:57:38
Metrics:
Views: 26    Downloads: 2
Export: