Pradinukų ir penktokų skaitymo motyvai bei rašomosios kalbos mokėjimų įsivertinimo sąsajos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinukų ir penktokų skaitymo motyvai bei rašomosios kalbos mokėjimų įsivertinimo sąsajos
Alternative Title:
Primary Classes and the 5th Form Pupils Reading Motives and Connections of their Written Language Knowledge Evaluation
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 66, p. 77-86
Summary / Abstract:

LTSkaitymo motyvaciją galima vertinti kaip vaiko vidinį poreikį tobulėti ir realizuoti savo galimybes. Šio poreikio skatinimas ir jo realizavimas – vienas iš pedagogo darbo su vaikais vertinimo kriterijų. Pradinių klasių mokinių skaitymo motyvų tyrimas parodė, kad moksleiviai dažniau nurodo, jog jiems skaitymas yra pratybos geriau skaityti ir galimybė pagerinti savo mokymąsi ateityje. Mažiau išreikšti tokie motyvai: skaitymas savo malonumui ir skaitymas norint su knyga praleisti laiką. Visi tirti pradinių klasių mokiniai teigiamai įvertina rašomosios kalbos mokėjimus, t. y. jie visiškai ar iš dalies sutinka, jog supranta ir gali papasakoti tai, ką parašo. Kiek kitaip savo rašomosios kalbos mokėjimus vertina penktųjų klasių mokiniai. Jie, skirtingai nei pradinių klasių mokiniai, prasčiau vertina savo gebėjimą rašyti be klaidų. Tokių rašomosios kalbos mokėjimų, kaip sugebėjimas dirbti savarankiškai bei sugebėjimas rašyti dailiai ir įskaitomai, įsivertinimas priklauso nuo atskirų klasių mokymo(si) specifikos. Atskleistas ryšys tarp pradinių klasių mokinių skaitymo motyvų ir rašomosios kalbos mokėjimų įsivertinimo. Palankiau savo rašomosios kalbos mokėjimus vertina tie mokiniai, kurie skaito savo malonumui, norėdami ką nors sužinoti ar pagerinti savo ateities mokymosi perspektyvas: jie dažniau nurodo, kad rašo be klaidų ir gali papasakoti tai, ką parašę. Ne taip optimistiškai savo rašomosios kalbos mokėjimus vertino tie mokiniai, kuriems skaitymas yra pratybos, kad geriau skaitytų.Reikšminiai žodžiai: Motivacija.

ENThe education problems of written and oral languages appear in today’s changing social life, which is greatly influenced by information technologies. The aims of language training are closely connected to the fact that young learners come to schools in due to learn how to read and write. Reading is essential for literacy. The research object was a link between the primary school pupil’s learning motives and writing knowledge. This research aim was the following: to define the connection between the primary schools pupils reading motivation and their written skills self-evaluation. The gaols of the present paper were to reveal the peculiarities of reading motives of primary class pupils, to define how pupils evaluate their knowledge of their written language and to establish the connection between the pupils’ reading motives and self-evaluation abilities correctly, without mistakes, legibly to write. The conclusions of the research were the following: (1) reading motivation could be understood as a pupil’s inner requirement to improve his/her knowledge. A realization of it is one ht criteria of a teacher’s work estimation. (2) The primary school pupil’s reading motives research revealed the fact reading is a practice for them and an opportunity to improve their learning results in their future. (3) All the respondents evaluated positively their written language skills that are they understand the text and can retell what was written by them. (4) There is a connection between the primary class pupils reading motives and written language skills.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7974
Updated:
2018-12-20 22:57:37
Metrics:
Views: 43    Downloads: 17
Export: