Analysis of the tendencies of students' attitudes towards English as language for academic purposes : problem-based learning case study at Kaunas University of Technology, individual learning aspect

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Analysis of the tendencies of students' attitudes towards English as language for academic purposes: problem-based learning case study at Kaunas University of Technology, individual learning aspect
Alternative Title:
Studentų požiūrio į anglų kalbą kaip kalbą, skirtą akademiniams tikslams analizė: Probleminio mokymosi atvejo individualaus mokymosi aspektu tyrimas Kauno Technologijos universitete
Keywords:
LT
Probleminis mokymasis; Savarankiškos studijos.
EN
Individual studies; Problem-based learning.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – išanalizuoti bendrąjį studentų požiūrį į anglų kalbą kaip kalbą, skirtą akademiniams tikslams Probleminio mokymosi kontekste. Individualios studijos tekste laikomos pagrindiniu impulsu kalbos įgūdžiams vystyti, o kalba, skirta akademiniams tikslams, gali pasitarnauti kaip postūmis sėkmingoms individualioms studijoms. Tyrimo dalyviai – Kauno Technologijos universiteto Chemijos fakulteto studentai. Pagrindinių požiūrio tendencijų apžvalga atskleidžia tokias problemiškas išvadas kaip improvizuoto kalbėjimo, argumentuoto pagrindimo, bendrų diskusijų ir debatų įgūdžių stoka. Šios problemos buvo bandomos spręsti pasitelkiant Probleminį mokymąsi. Individualus mokymasis probleminio mokymosi procese buvo tyrinėjamas kokybinio tyrimo paradigmos kontekste, naudojantis fenomenografine studentų požiūrio į anglų kalbos mokymąsi analize.Reikšminiai žodžiai: Probleminis mokymasis; Savarankiškos studijos; Problem-based learning; Individual studies.

ENThe research paper Analysis of the Tendencies of Students attitudes towards English as LAP: Problem-Based Learning Case Study at Kaunas University of Technology strives to analyze the main tendencies of students' attitudes towards English as a LAP which may serve as an impetus for a successful individual studying. Participants of the research are the students' attitudes towards English as a LAP which may serve as an impetus for a successful individual studying. Participants of the research are the students from the Chemistry department of Kaunas University of Technology. The survey of the main attitude reveal such problematic issues as impromptu speaking, argumentative reasoning, lack of general discussion and debating skills. These problems were tried to be solved with the help of problem-based learning (further PBL). The individual learning in a PBL process was research in the context of qualitative research paradigm, using the phenomena-graphic analysis of students' attitudes towards learning English. Keywords: problem-based learning, individual studies.

ISBN:
995558680X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9518
Updated:
2013-04-28 16:58:47
Metrics:
Views: 16
Export: