The Analysis of new educators' attitudes towards the possibilities of new technological gymnasiums to realize educating in philology as a premise for technological education

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Analysis of new educators' attitudes towards the possibilities of new technological gymnasiums to realize educating in philology as a premise for technological education
In the Journal:
Social Education. 2005, t. 10, p. 222-235
Summary / Abstract:

LTPo Lietuvos nepriklausomybės atgavimo Lietuvoje įvyko daug socialinių pokyčių, įsikūrė visiškai naujos švietimo institucijos, pavydžiui, technologijos mokyklos, kurios gali būti apibrėžiamos kaip ugdymo institucijos, ruošiančios praktinės pakraipos specialistus. Straipsnyje tyrinėjama, ar filologinis išsilavinimas gali būti vertinamas kaip technologinio išsilavinimo prielaida. Siekiant šio tikslo yra analizuojamas mokytojų požiūris į filologinį ir technologinį išsilavinimą naujo tipo mokyklose. Straipsnio įvade yra apžvelgiamos teorinės tyrimo prielaidos, analizuojama, kokie įgūdžiai yra reikalingi individui, kuris galėtų efektyviai veikti modernioje visuomenėje. Šešiose svarbiausiose technologijos mokyklose Lietuvoje buvo atliktas empirinis tyrimas. Tyrimo duomenys atskleidžia svarbiausius technologinių ir klasikinių mokyklų skirtumus; pabrėžiama, kad svarbiausias technologinės mokyklos bruožas yra technologinis ugdymas. Technologijos mokyklos galėtų tapti institucijomis, kuriose studentai įgytų ne tik profesinį išsilavinimą, bet ir vystytų bazinius gebėjimus, kompetencijas ir bei motyvaciją mokytis visą gyvenimą. Išvadose yra apibrėžiamas technologijos mokyklos absolvento modelis, filologinio išsilavinimo funkcija jo asmeninei raidai bei būtinos mokytojų kvalifikacijos.

ENThe article examines the possibility to analyse the teachers' attitudes towards the technological gymnasiums, which can provide high quality of both: technological and philological education. A special stress is laid on educating in philology as an effective premise for technological education. The research was performed in six main technological gymnasiums of Lithuania. The research data of the educational possibilities of educating in philology in technological gymnasiums demonstrate the main differences of technological and classical gymnasiums. The research data also point out the basic thesis concerning teachers' qualifications, the model of the technological gymnasium school leaver and the function of the educating in philology in his/her personal development. [From the publication]

ISSN:
1392-9569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9449
Updated:
2018-12-16 23:00:40
Metrics:
Views: 9
Export: