Uždrausta XVIII amžiaus knyga: grafo Nikolajaus Ludwigo von Zinzendorfo "Stebuklingo Meile warginga Griekininko=Sʒirdis" (1752)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Uždrausta XVIII amžiaus knyga: grafo Nikolajaus Ludwigo von Zinzendorfo "Stebuklingo Meile warginga Griekininko=Sʒirdis" (1752)
Alternative Title:
Forbidden book of the 18th c.: Count Nikolaus Ludwig von Zinzendorf’s "Stebuklingo Meile warginga Griekininko=Sʒirdis" (1752)
In the Journal:
Knygotyra. 2019, t. 73, p. 94-112
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Moravijos judėjimas; Nikolajus Ludwigas von Zinzendorfas; Traktatas "Stebuklingo Meile warginga Griekininko=Sʒirdis"; "Die erstaunliche Verliebtheit eines armen Sünder-Herzens gegen die blutigen Wunden Jesu"; Zinzendorfo teologija; Adomas Frydrichas Šimelpenigis jaunesnysis (1699–1763); Prūsijos Lietuva XVIII amžiuje; Moravian movement; Nikolaus Ludwig von Zinzendorf; Treatise "Stebuklingo Meile warginga Griekininko=Sʒirdis"; "Die erstaunliche Verliebtheit eines armen Sünder-Herzens gegen die blutigen Wunden Jesu"; Zinzendorf ’s theology; Adam Friedrich Schimmelpfennig the Younger (1699–1763); Prussian Lithuania in the 18th century.
Keywords:
LT
Adomas Frydrichas Šimelpenigis jaunesnysis (1699–1763); Die erstaunliche Verliebtheit eines armen Sünder-Herzens gegen die blutigen Wunden Jesu; Moravijos judėjimas; Nikolajus Ludwigas von Zinzendorfas; Paveldas / Heritage; Prūsijos Lietuva XVIII amžiuje; Traktatas Stebuklingo Meile warginga Griekininko=S?irdis; Zinzendorfo teologija.
EN
Adam Friedrich Schimmelpfennig the Younger (1699–1763); Moravian movement; Nikolaus Ludwig von Zinzendorf; Prussian Lithuania in the 18th century; Treatise Stebuklingo Meile warginga Griekininko=S?irdis; Zinzendorf ’s theology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriamas Berlyne Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve saugomas lietuviškas veikalas „Stebuklingo Meile warginga Griekininko=Szirdis priesz Jezaus kruwinos Ronus“, išleistas 1752 metais. Keliamas veikalo originalo ir vertimo atribucijos klausimas, aptariama jo sandara, turinys. Straipsnyje pateikiamas istorinis XVIII amžiaus kontekstas, Moravijos judėjimo skverbtis ir pastangos įsitvirtinti Prūsijos Lietuvoje. Nustatyta, kad veikalas yra Moravijos judėjimo vadovo grafo Nikolajaus Ludwigo von Zinzendorfo (Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, 1700–1760) teologinio traktato „Die erstaunliche Verliebtheit eines armen Sünder-Herzens gegen die blutigen Wunden Jesu“ vertimas į lietuvių kalbą. Leidinys knygos istorijos tyrėjams nežinomas ir Lietuvos bibliografiniuose leidiniuose neregistruotas. Vertimo darbą veikiausiai atliko Papelkių kunigas Adomas Frydrichas Šimelpenigis jaunesnysis (Adam Friedrich Schimmelpfennig, 1699– 1763), Prūsijos Lietuvos raštijos veikėjas, lietuviškos Biblijos (1755) redaktorius, religinių giesmių vertėjas ir oficialaus bažnytinio evangelikų liuteronų giesmyno (1750) sudarytojas. [Iš leidinio]

ENThis article studies the Lithuanian treatise „Stebuklingo Meile warginga Griekininko=Szirdis priesz Jezaus kruwinos Ronus“, published in 1752 and currently stored in Berlin, in the Secret Archive of Prussian Cultural Heritage. Questions are raised regarding the attribution of the original version as well as the translation of the treatise, its composition and contents are discussed. The article provides the historical context of the 18th c. as well as the penetration of the Moravian movement and its attempts to consolidate within Prussian Lithuania. It was determined that the treatise is a Lithuanian translation of a theological treatise written by Count Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700–1760), leader of the Moravian movement, and titled „Die erstaunliche Verliebtheit eines armen Sünder-Herzens gegen die blutigen Wunden Jesu“. This publication is unknown to book historians and is not registered in Lithuanian bibliographical issues. The translation was most probably done by Adam Friedrich Schimmelpfennig the Younger (1699–1763), Priest of Papelkiai, a well-known author of Prussian Lithuania, editor of the Lithuanian Bible (1755), translator of religious hymns and compiler of the official Evangelical Lutheran Church hymnal (1750). [From the publication]

DOI:
10.15388/Knygotyra.2019.73.36
ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82842
Updated:
2020-02-25 10:56:30
Metrics:
Views: 14    Downloads: 4
Export: