Šiaurės panevėžiškių tarmybių samprata ir vartojimas: anketinis tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaurės panevėžiškių tarmybių samprata ir vartojimas: anketinis tyrimas
Alternative Title:
Concept and use of the dialecticisms used by the citizens of northern Panevėžys: questionnaire survey
In the Journal:
Gimtoji kalba mokykloje. 2016, 4, p. 66-71
Keywords:
LT
Anketinis tyrimas; Anketinė apklausa; Leksika; Lietuvių kalba; Rytų aukštaičių panevėžiškų tarmė; Šiaurės panevėžiškių tarmė.
EN
Dialect of the citizens of northern Panevėžys; Dialect of the citizens or northern Panevėžys; East Aukštaitian dialect of Panevėžys, lexis; Lexis; Lithuanian language; Questionnaire survey; The Lithuanian language.
Summary / Abstract:

LTVeikiami bendrinės kalbos ir skurdžios kalbinės informacinių technologijų epochos aplinkos, dalis tarminių žodžių traukiasi į pasyvųjį žodyną, yra užmirštami. Tačiau dar ir dabar tarminių žodžių galima išgirsti šnekamojoje kalboje ar pamatyti įvairiuose žodynuose, grožiniuose kūriniuose: apie du tūkstančius tarminių žodžių yra pateikiama "Dabartinės lietuvių kalbos žodyne" su pažyma tarm. (tarminis), ryt. (rytų aukštaičių), žem. (žemaičių), vak. (vakariečių), dz. (dzūkų) (Barauskaitė 1995: 45). Ištisus tarminių žodžių ar posakių lobynus galima atrasti didžiojo "Lietuvių kalbos žodyno" dvidešimtyje tomų, "Lietuvių kalbos atlaso" I tome, "Baltų kalbų atlase" ar įvairiose kompaktinėse plokštelėse. Daug savitos šiaurės panevėžiškių tarmės leksikos esama Mykolo Karčiausko kūryboje (Kačiuškienė, Kruopienė 2012) ir kt. Straipsnio tikslas - remiantis Onos Bluzmienės tautosakos ir atsiminimų rinktinės "Linelius roviau, dainavau" (1990) ir "Joniškėlio apylinkių šnektos tekstų" (1982) šiaurės panevėžiškių smulkiosios tautosakos pavyzdžiais aptarti, kaip vaizdingus šiaurės panevėžiškių tarmės posakius ar tipiškus šio krašto žodžius suvokia ir vartoja jaunieji bendrinės kalbos vartotojai, gyvenantys ir studijuojantys dviejuose iš didžiųjų Lietuvos miestų - Vilniuje ir Šiauliuose. [Iš straipsnio, p. 66-67]

ENBased on the questionnaire survey completed by students of Lithuanian Academy of Music and Theatre, and Šiauliai University, the article discusses the concept and use of lexical dialecticisms and figurative utterances (idioms) of the dialect used by the citizens of northern Panevėžys. The students received a questionnaire with dialecticisms and figurative utterances (idioms) of this dialect, and were asked to: 1) write the meaning (known or supposed) next to the words or their combinations; 2) select and mark the most appropriate answer out of four possible variants provided in the questionnaire with regard to the use of the word: I have never heard it, I have heard it being used by others; I have read it in literature; I use it myself. 788 answers in total were received. According to the results obtained, it could be seen that the new generation of the citizens of Vilnius and Šiauliai find the examined words and utterances, which are typical for the northern part of Lithuania, to be quite strange, and they scarcely ever use them in their language. Around 80 % of the respondents from the new generation provided answers such as / have never heard this word or utterance. Only small percentage of the respondents use the research utterances or words in their language, have heard them or read and memorized them from literary works. The majority of the surveyed students from Vilnius and Šiauliai (generally not representatives of the dialect) do not understand the investigated words. It is concluded that both the students and the teachers currently have and will have a lot of work to do in this area, if they wish to make school pupils - future students - to use a language which is not dull, boring, and "decorated" only with elements of youth slang. [From the publication]

ISSN:
2351-5430
Related Publications:
  • Baltu valodu atlants : prospekts / [sastādītājas un ievada autores Anna Stafecka, Danguolė Mikulėnienė]. Riga : Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 2009. 183 p.
  • Leksikologija : studijų knyga / Evalda Jakaitienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009, 2010. 351 p.
  • Leksikos ypatumai Mykolo Karčiausko poezijoje / Genovaitė Kačiuškienė, Irena Kruopienė. Valoda - 2012. Valoda dažādu kultūru kontekstā. 2012. P. 382-389.
  • Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija / sudarė. Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004. 327 p., [16] žml. lap.
  • Lietuvių tarmės : kompiuterinis žodynas / [sudarytojos Daiva Atkočaitytė, Asta Leskauskaitė, Rima Bacevičiūtė; mokslinis redaktorius Kazys Morkūnas]. Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2001-2011. 3 t. (115, 63 p. + 3 CD).
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79354
Updated:
2020-07-09 21:14:39
Metrics:
Views: 4
Export: