W kręgu tradycji filomackiej w międzywojennym Wilnie: "Wiwlasy" Edwarda Walewskiego (1926) i gazetka "Filomatka" (1929)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
W kręgu tradycji filomackiej w międzywojennym Wilnie: "Wiwlasy" Edwarda Walewskiego (1926) i gazetka "Filomatka" (1929)
Alternative Title:
  • Filomatų tradicijos Vilniuje tarpukario laikotarpiu: Edwardo Walewskio "Wiwlasy" (1926) ir laikraštukas "Filomatka" (1929)
  • About "filomacka" tradition during the inter-war period in Vilnius: "Wiwlasy" by Edward Walewski (1926) and a newspaper "Filomatka" (1929)
Keywords:
LT
Filomatų tradicija; Tarpukario dvidešimtmetis.
EN
Filomaci tradition; Inter-war period.
Summary / Abstract:

LTTarpukario dvidešimtmetį, pirmiausią XX a. 3-iojo dešimtmečio metais, Vilnius buvo laikomas dvasine senosios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostine, čia buvo gyva romantizmo tradicija. Svarbiausias šios tradicijos skleidėjas buvo Adomas Mickevičius, garsiausias lenkų ir lietuvių poetas, lenkų tautos dainius. Tai lėmė faktas, kad Stepono Batoro universiteto Humanistikos fakulteto Lenkų literatūros katedroje dirbo garsūs Mickevičiaus tyrinėtojai: J. Kallenbachas, S. Pigonis, K. Gurskis (J. Kallenbach, S. Pigoń, K. Górski). 1922 m. Vilnių ir universitetą aplankė poeto sūnus ir vienas jo biografų Vladislavas Mickevičius (Władysław Mickiewicz). 1926 metais Vilniuje pasirodė Edvardo Valevskio (Edward Walewski) poezijos rinkinukas "Wiwlasy. Jamb na stulecie filomatów" - 48 sonetai, skirti filomatų ir filaretų bendruomenių veiklai, taip pat žinomiems romantizmo epochos Vilniaus universiteto profesoriams (J. Lelewel, K. Kontrym, E. Groddeck). Taip pat yra sonetų, kurie skirti Mickevičiaus "vietoms" (Naugardukui, Tuhanovičiams, Balčininkams) ir konkretiems taškams Vilniaus žemėlapyje, kurie susiję su filomatų veikla. Kitas su literatūra susijęs įvykis - bandymas leisti mokyklinį leidinį "Filomatka". Jo atsiradimą inicijavo mokytojos K. Adamska-Rouba, S. Szemiotówna-Cywińska ir O. Zambrzycka-Swianiewiczowa. Iki šių dienų archyvuose išliko tik vienas laikraštuko egzempliorius ir nėra žinoma, ar jų būta daugiau. Abu literatūriniai įvykiai nesulaukė didesnio atgarsio, tačiau yra įdomūs ir verti dėmesio reiškiniai, tiriant filomatų tradicijas Vilniuje tarpukario laikotarpiu. [Iš leidinio]

ENIn Vilnius that was considered as spiritual capital of Grand Duchy of Lithuania in the period of inter-war, and mainly in '20s of the XX century still was very living romanticism tradition. The important person and symbolic messenger of this tradition was Adam Mickiewicz, the most famous polish-lithuanian poet, polish national prophet. Very noticeable was the fact that the best known literary scientists, like: J. Kallenbach, S. Pigoń, K. Górski were employed in Polish Literature Department, in Faculty of Humanities of Stefan Batory University. Wladysław Mickiewicz - son of the poet Adam Mickiewicz, also his biographer visited Vilnius and university in 1922. In 1926 was published collection of poems named Wiwlasy. Jamb na stulecie filomatów by Edward Walewski. It consists of 48 sonnets that describe the activity of "Filomaci and Filareci" Society members. The lyrics refer also to people (J. Lelewel, K. Kontry, E. Groddeck), and places (Nowogródek, Tuhanowicz, Bolcienik) related to some meaningful locations connected with "Filomaci" trial case.The other significant literary event was the attempt to issue due to efforts of some teachers K. Adamska-Roubina, S. Szemitówna-Cywińska and O. Zambrzycka-Swianiewiczowa, in Vilnius in 1929, the school newspaper "Filomatka". Till our times only one archival copy is left, there is no evidence if there were more copies. It is necessary to mention that both literary events, despite their weak response, are interesting and worth mentioning examples of still alive tradition of "Filomaci" in Vilnius. [From the publication]

DOI:
10.15388/PZOP.2020.16
ISBN:
9786090705803
ISSN:
2669-0535
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93050
Updated:
2022-01-28 13:26:53
Metrics:
Views: 5
Export: