Laivo simbolika pamario krašto dainose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laivo simbolika pamario krašto dainose
Alternative Title:
The Symbol of the ship in the songs of the coastal area
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2003, Nr. 1, p. 26-35
Keywords:
LT
Dainos / Songs; Mitologija / Mythology; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos Mažosios Lietuvos regiono žvejų dainos, kuriose ypač ryškus laivo (dirbdinimo, plaukimo juo) vaizdinys, siekiant parodyti, kaip kinta laivo statymo vaizdinio semantika, koks yra Mažosios Lietuvos dainų turinio ir poetinių vaizdinių santykis su šio krašto realijomis bei senąja pasaulėžiūra. Konstatuotina, jog laivo statymo / dirbdinimo / kurdinimo vaizdinį Mažosios Lietuvos žvejų dainose galime interpretuoti kaip a) mirties / laidotuvių ženklą, b) gyvybės / vedybų ženklą. Tas pats pasakytina ir apie plaukimo laivu vaizdinį. Iš to galime apibendrinti, jog vedybų ir laidotuvių ritualai šiame regione yra turėję daug bendrų arba bent jau panašių bruožų. Kita vertus, vis labiau dylant mitinei atskirų vaizdinių prasmei (keičiantis mirties ir pomirtinio gyvenimo sampratai, galbūt įtakojant ir krikščionybei) laivo statymo / dirbdinimo / kurdinimo ir plaukimo laivu vaizdinys skyla į dvi – akivaizdžiai realistines – mirties ir gyvybės paradigmas. Tą būtų galima paaiškinti mirties ir pomirtinio gyvenimo sampratos baltų kultūroje kaita. Atkreiptina dėmesys ir į Mažosios Lietuvos žvejų dainose pasitaikančius, tik šiam regionui būdingus semantinius dialektizmua (kurti, bėgti). Atskirų dainų variantų leksikos skirtybės (dažniausiai leksikos kaita ir nurodo sąsajas su realijom) leidžia pastebėti, kaip iš kito regiono atkeliavusi daina prisitaiko prie vietos tradicijos, yra veikiama to krašto buities, papročių. Kita vertus, leidžia pastebėti ir tai, kaip daina kinta toldama nuo gimtų vietų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žvejų dainos; Laivo simbolika; Įvaizdžio kaita; Fisherman's Songs; Symbol of the Ship. Change of the Image.

ENThe article analyses songs of fishermen of the region Lithuania Minor, where the image of a ship (shipbuilding, seagoing) is especially prominent, in order to show how the semantics of the shipbuilding image has changed, the relationship of the content and poetic images in songs of Lithuania Minor with realities of this land and the ancient world outlook. It should be stated that we can interpret the image of ship building/making/construction in songs of Lithuania Minor fishermen as a) a sign of death/funeral, b) a sign of life/marriage. The same can be said about the image of seagoing. Based on this, we can summarise that marriage and funeral rituals in this region had many common or at least similar features. On the other hand, as the mythic meaning of separate images was growing dimmer and dimmer (along with changes in the concept of death and afterlife, possible influenced by Christianity), the image of ship building/making/construction and seagoing split into two – obviously realistic – paradigms of death and life. That could be explained by a change in the concept of death and afterlife in the Baltic culture. It is worth mentioning some semantic dialecticisms in songs of Lithuania Minor fishermen that are characteristic only of this region (kurti, bėgti). Lexical differences in variants of some songs (different vocabulary most often indicated relation to realities) allow to notice how a song that came from another region got adapted to local traditions, was influenced by everyday life, customs of that land. On the other hand, we can also notice how a song changed moving away from its native places. [From the publication]

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7806
Updated:
2018-12-17 11:09:22
Metrics:
Views: 47    Downloads: 5
Export: