Lietuvių medicinos terminologijos raida XIX amžiaus pabaigoje - XX amžiaus pradžioje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių medicinos terminologijos raida XIX amžiaus pabaigoje - XX amžiaus pradžioje: disertacija
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009.
Pages:
281 p
Notes:
Disertacija rengta 2004-2008 metais Lietuvių kalbos institute. Daktaro disertacija (humanitariniai mokslai) - 2009. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Medicinos terminai; Terminologija; Leksika; Medical terms; Terminology; Vocabulary.
Keywords:
LT
Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Terminija / Terminology.
EN
Medical terms; Vocabulary.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Entwicklung der litauischen medizinischen Terminologie Ende des XIX. Jahrhunderts - Anfang des XX. Jahrhunderts. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009. 37 p
Summary / Abstract:

LTLietuvių medicinos terminologija sparčiau imta plėtoti XIX a. pab. - XX a. pr. tautinio atgimimo laikais, kai buvo imta kurti ir norminti dabartinė bendrinė lietuvių kalba. Tada buvo pradėta gausiai spausdinti originalių ir verstinių populiarinamųjų medicinos knygų, knygelių, taip pat straipsnių periodinėje spaudoje ir kalendoriuose sveikatos klausimais. Gydytojai, tų spaudinių autoriai, siekė medicinos terminų lietuviškumo, daug dėmesio skyrė liaudies medicinos terminams, dėjo dabartinės lietuvių medicinos terminologijos pamatus. Spaudoje imti kelti medicinos terminų tvarkybos, vienodinimo ir kiti su terminais susiję klausimai. Tiriamąjį objektą sudaro aktyviausių ir žymiausių XIX a. pab. -– XX a. pr. gydytojų P. Avižonio, J. Basanavičiaus, K. Griniaus, V. Kudirkos, A. Vileišio ir kt. knygos, knygelės ir straipsniai – iš viso arti 400 tekstų. Tiriama apie 7500 skirtingų šiuose tekstuose rastų medicinos terminų. Darbo tikslas – ištirti XIX a. pab. -– XX a. pr. medicinos terminų sudėtį, apimtį, semantiką, kilmę, kaitą, pažvelgti į jų likimą. Disertacijoje rašoma apie liaudies kalbos svarbą lietuvių medicinos terminologijai, glaustai apžvelgiama medicinos leksika XVI–XIX a. vid. raštuose, pateikiama lingvistinė iš XIX a. pab. -– XX a. pr. gydytojų medicinos raštų surinktų terminų analizė reikšmės ir kilmės atžvilgiais. Nustatyta, kad esminis tiriamo meto medicinos terminų bruožas yra lietuviškumas. Didelė anuometinių terminų dalis medicinos mokslo ir praktikos kalboje yra vartojama iki šiol.

ISBN:
9789955124719
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/74344
Updated:
2022-01-07 17:48:10
Metrics:
Views: 31
Export: