Kalėjimo įnamiai: grįžimo į visuomenę lūkesčiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalėjimo įnamiai: grįžimo į visuomenę lūkesčiai
Alternative Title:
Inmates of prisons : expectations of society
Editors:
Vosyliūtė, Anelė, redagavimas, sudarymas [edt, com]
Publication Data:
Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2006
Pages:
132 p.
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Contents:
Pratarmė — Vosyliūtė, Anelė. Visuomenė: disciplinos žymės. — Šiurkutė, Kristina. Įkalinimas: prievartos institucijos, bausmės, įnamių nuostatos. — Brusokienė, Vaida. Nuteistųjų parengimo integracijai į visuomenę problemos. — Maniukaitė, Gražina. Kalinių vertybinės nuostatos. — Kasparavičienė, Vida. Teistų žmonių būdo bruožai — Summary.
Keywords:
LT
Visuomenė; Įkalinimas; Bausmės; Vertybės; Integracija į visuomenę; Nusikalstamumas
EN
Society; Imprisonment; Punishments; Values; Integration into society; Crime
Summary / Abstract:

LTPateikiamoje kolektyvinėje monografijoje autorės (sociologės, psichologės, teisininkės - dr. Anelė Vosyliūtė, dr. Grażina Maniukaitė, Vida Kasparavičienė, Kristina Šiurkutė, Vaida Brusokienė) savo straipsniuose atskleidžia įvairiais istoriniais laikotarpiais su disciplinos visuomenės (M. Foucault terminas) požymiais susijusio sluoksnio (kalinių) būklę bei gyvenseną pataisos namuose, jų adaptacijos ypatumus ir asmenybės bruožus. Remiamasi M. Foucault, Z. Baumano ir kitų kalėjimo sociologijos teoretikų koncepcijomis apie socialinės kontrolės sukuriamą vadinamąją prievartos visuomene, kur pagrindiniai veiklos stūmikliai yra disciplina, laisvės apribojimas, kontrolė. Kalėjimas analizuojamas kaip totalitarinė instilucija, kurioje privalu laikytis drausmės (griežtos tvarkos, galiojančių formalių ir neformalių taisyklių, paklusimo): kalėjimų įnamių grupės yra susikūrusios bemaż vienodų vertybių, veiklos turinio bei kultūrinių normų pavyzdžiu, jų gyvenimo būdas yra ir ankstesnių laikų elgesio modelių tąsa. [Anotacija knygoje]

ENThe study presents an analysis of the discipline society, focusing attention on prisoners, In the first part "Signs of disciplinary society" of the collective monograph the features of the disciplinary society are analysed. The meanings of security/danger as significant ones are currently becoming involved in the social consciousness, and in the system of cultural signs. The idea of the state and society security was important since the old times; it is reflected in the works of the philosophic and political thought. The basic purpose of national security is to ensure the survival of the nation and its development. Growing pluralism in postsocialist Lithuania is connected with the process of democratization, national freedom, economic, social and cultural reforms and new reality. But internal threats to national security can arise because of poverty, social diseases, undevelopment. In modern Lithuania as in the risk society there are revealing some forces as the threats for country (floods, migration, acts of terrorism, social maladies). As the most dangerous the Lithuanians recognized delinquency, drug consumption, and alcoholism. [...] [From the publication]

ISBN:
9955531223
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/77369
Updated:
2020-07-28 20:31:13
Metrics:
Views: 31    Downloads: 2
Export: