Daiktavardžiai kvantifikatoriai lietuvių kalboje ir vertimuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Daiktavardžiai kvantifikatoriai lietuvių kalboje ir vertimuose
In the Journal:
Vertimo studijos. 2017, t. 10, p. 209-227
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje visų pirma kalbama apie dabartinėje lietuvių kalboje kaip kvantifikatorius vartojamus daiktavardžius. Glaustai aptarus aptariamų daiktavardžių apibrėžtis lietuvių, vokiečių ir anglų kalbų žodynuose, analizuojami kvantifikatorių panašumai ir (arba) skirtumai vertimuose. Naudojamasi aprašomuoju analitiniu ir interpretacijos metodais. Remiamasi medžiaga iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (DLKT) ir vertimų žodyno LINGUEE. Tyrimas rodo, kad pažodinį ir laisvąjį kvantifikatorių vertimą renkamasi beveik vienodai. [Iš leidinio]

ISSN:
2029-7033
Related Publications:
  • Aplinkybės ir jų tipai / Axel Holvoet, Jūratė Pajėdienė. Gramatinių funkcijų tyrimai / Axel Holvoet, Rolandas Mikulskas (red.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005. P. 93-116.
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Lietuvių kalbos sintaksė / Vitas Labutis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2002. 392 p.
  • Sintaksinės priklausomybės tipai: papildymai ir patikslinimai / Axel Holvoet, Artūras Judžentis. Gramatinių funkcijų tyrimai / Axel Holvoet, Rolandas Mikulskas (red.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005. P. 11-38.
  • Sintaksinių ryšių tipai / Axel Holvoet, Artūras Judžentis. Sintaksinių ryšių tyrimai / Axel Holvoet, Artūras Judžentis (red.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003. P. 11-35.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76950
Updated:
2019-11-27 23:31:08
Metrics:
Views: 72    Downloads: 4
Export: