"Knygotyra" : pastovumas ir permainos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Knygotyra" : pastovumas ir permainos
In the Journal:
Knygotyra. 2006, t. 47, p. 297-306
Keywords:
LT
Knygotyra leidybos istorija.
Summary / Abstract:

LT„Knygotyros“ mokslo darbai, leidžiami Vilniaus universiteto, gyvuoja jau 45 metus. Per tą laiką įvyko daugybė didesnių ir mažesnių pokyčių. Jie atsispindi leidinyje „Vilniaus universiteto mokslo darbų Knygotyra turinio rodyklė: 1961/2005, t. 1–45“. Rodyklės sudarytojas prof. Osvaldas Janonis paaukojo nemaža laiko akivaizdžiai peržiūrėdamas visus 45 tomus ir rengdamas detalius bibliografinius kiekvieno straipsnio įrašus. Tai išsami visos per 45 metus „Knygotyroje“ publikuotos medžiagos apskaita. Bibliografinis straipsnių aprašas gana išsamus. Jis sudarytas naudojant ISBD standartą.Straipsnių klasifikacijai panaudota originali Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto dėstytojų kolektyvo parengta schema, kurią sudaro devyni skyriai. Nors medžiaga įvairiuose skyriuose pasiskirsčiusi nevienodai, tačiau klasifikacijos schema atspindi svarbiausias mokslo disciplinas, kurių publikacijos kada nors pasirodė leidinyje. Vardų rodyklėje randame asmenų vardus, geografinius pavadinimus ir kolektyvų vardus. Rodyklė neabejotinai skiriama tarptautiniam skaitytojui. Tai liudija Pratarmė ir trumpas prof. Domo Kauno įvadinis straipsnis, pateikti net trimis kalbomis: lietuvių, anglų ir rusų. Tarptautinę rodyklės paskirtį taip pat atspindi bibliografiniame įraše pateikiami antraščių vertimai į užsienio kalbas. Leidinio „Knygotyra“ istorija užfiksuota ne tik bibliografijos rodyklėse ir paties leidinio puslapiuose. Ji aktyviai funkcionuoja humanitarinių mokslų komunikacijos erdvėje. Prof. Onos Voverienės paskelbtais duomenimis, 1949–1998 metais „Knygotyra“ buvo trečias tarp labiausiai cituojamų knygotyros ir informacijos mokslo leidinių Lietuvoje.Reikšminiai žodžiai: "Knygotyra" leidybos istorija.

EN“Knygotyra“ (Book Science) science works published by Vilnius University have already existed for 45 years. During that time many greater or less significant changes have occurred. They are reflected in the publication “Index of contents of science works of Vilnius University “Knygotyra”: 1961/2005, Vol. 1–45“. The compiler of the index Prof. O. Janonis sacrificed a lot of his time obviously reviewing all 45 volumes and preparing detailed bibliographic records of every article. It is a detailed account of all material published in “Knygotyra” during those 45 years. The bibliographic inventory of articles is quite comprehensive. It is compiled using the ISBD standard. The original scheme, prepared by the team of lecturers at the Institute of Documentation and Book Science of Vilnius University, which is constituted of nine sections, is used for the classification of articles. Although the distribution of the material in various sections is not similar, however the classification scheme reflects the principal science disciplines, the publications of which have ever appeared in any edition. The name index contains names of persons, geographic names and names of collectives. The index is definitely intended for the international reader. It is witnessed by the Foreword and short article by Prof. D. Kaunas, which is provided in three languages: Lithuanian, English and Russian. The international purpose of the index is also reflected by translations of headings to foreign languages presented in the bibliographic record. The history of “Knygotyra“ publication is not only recorded in bibliographic indexes and the pages of the publication itself. It is actively functioning in the communication space of humanities. According to the data announced by Prof. O. Voverienė, during the period 1949-1998 “Knygotyra“ was the third among the most often cited book science and information science publications in Lithuania.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3943
Updated:
2018-12-17 11:45:24
Metrics:
Views: 22    Downloads: 6
Export: