Šiaulių jaunuolių kalbinė gimtinė mentaliniuose žemėlapiuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulių jaunuolių kalbinė gimtinė mentaliniuose žemėlapiuose
Alternative Title:
Linguistic homeland of Šiauliai youth on mental maps
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kalbinė gimtinė; Perceptyvioji dialektologija; Regiolektas; Tekstas-stimulas; Tradicinė tarmė; Žemėlapis; Linguistic homeland; Map; Perceptual dialectology; Regiolect; Text-stilmulus; Text-stimulus; Traditional dialect.
Keywords:
LT
Kalbinė gimtinė; Perceptyvioji dialektologija; Regiolektas; Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Tekstas-stimulas; Tradicinė tarmė; Žemėlapiai / Maps.
EN
Linguistic homeland; Map; Perceptual dialectology; Regiolect; Text-stilmulus; Text-stimulus; Traditional dialect.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas Šiaulių jaunuolių kalbinės gimtinės vaizdinių tyrimas. Tiriamoji medžiaga - duomenys, surinkti pagal perceptyviosios dialektologijos metodologiniais principais parengtą anketą. Mentaliniai žemėlapiai atskleidžia, kad Šiaulių jaunuolių kalbinės gimtinės varianto suvokimo izoglosės yra gana tikslios. Jaunuolių savimonėje kalbinės gimtinės ribų sistemą grindžia vadinamasis realusis atstumas, t. y. kalbinė gimtinė tapatinama su Šiauliais ir aplinkinėmis vietovėmis. Tačiau kraštiečio kalbos kodo, kaip rodo tekstų-stimulų užduoties rezultatai, Šiaulių gimnazistai neatpažįsta arba yra linkę nuo jo atsiriboti, t. y. jie kuria aktualiąją distanciją nuo savos kalbinės aplinkos. [Iš leidinio]

ENBased on the methodological principles of perceptual dialectology, the article analyses the images of the linguistic homeland in the mental maps of gymnasium students in Šiauliai (or the centre of the North Western Aukštaitian regiolect). The image of the linguistic homeland is highlighted by comparing mental maps augmented with dialectal boundaries and text-stimuli (language records) and by analysing the data obtained through a questionnaire geared towards identifying the level of activity of the dialectal code. Mental maps show that the isoglosses of the perception of the linguistic homeland by young people of Šiauliai are quite accurate. In the youth’s self-consciousness, the system of the boundaries of the linguistic homeland is grounded on the so- called real distance, meaning that they tend to identify their linguistic homeland with Šiauliai and its surroundings. However, gymnasium students in Šiauliai do not recognise the local linguistic code (text-stimulus C) or are rather inclined to distance themselves from it, creating an actual distance between themselves and their linguistic environment. This relationship with the native code is evident not only in the larger number of cases when text-stimulus C is attributed to Panevėžys (or the central area of the West Eastern Aukštaitian regiolect). There is also an emerging tendency of equating the code of the linguistic homeland to the linguistic expression of other text-stimuli, hence other regiolects, as well. [From the publication]

ISBN:
9786094112249
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76353
Updated:
2020-07-09 21:13:12
Metrics:
Views: 8
Export: