Tarmiškumo tvarumas didmiestyje: emic naratyvo kūrėjo perspektyva

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarmiškumo tvarumas didmiestyje: emic naratyvo kūrėjo perspektyva
Alternative Title:
Sustainability of dialecticity in the city: the perspective of the Emic narrative constructor
In the Journal:
Respectus philologicus. 2020, Nr. 38 (43), p. 85-100
Keywords:
LT
Emic naratyvas; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Paprastasis kalbos bendruomenės narys; Perceptyvioji dialektologija; Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
EN
City; Emic narrative; Ordinary member of the language community; Perceptual dialectology; Sustainability of dialecticity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje plėtojamas tarmėtyrinis diskursas, skirtas tarmiškumo tvarumui didmiestyje interpretuoti. Pristatomo tyrimo tikslas – atliekant emic, t. y. paprastojo kalbos bendruomenės nario, naratyvo analizę, įvertinti tarmiškumo tvarumą didmiestyje. Didmiesčių zonose sutrinka natūralus horizontalusis kalbos kontinuumas, vadinasi, iš etic, kitaip – tyrėjo, perspektyvos (gali būti) keliami skirtingų regioninių variantų koegzistavo, konkuravimo, niveliavimosi ir pan. klausimai. O vertinant emic perspektyvą ir metodologinį inventorių šiai perspektyvai rastis, iš esmės yra kalbama apie tarmiškumo sąlygų identifikavimą. Emic naratyvas, kitaip – aš manau, kad … naratyvas, konstruojamas iš perceptyviosios dialektologijos tyrimo, atlikto trijuose Lietuvos didmiesčiuose, medžiagos, suteikia žinių tarmiškumo projekcijoms čia ir dabar, o iš dalies ir ateityje modeliuoti. Svarstant tarmiškumo tvarumo klausimą, straipsnyje susitelkiama į konstruojamo emic naratyvo dalis, aprėpiančias kalbinio elgesio refleksiją, taip pat kalbinės aplinkos vertinimą, apriorines kalbines nuostatas dėl tarminių kodų vartosenos. [Iš leidinio]

ENThe paper approaches the dialect-exploratory discourse, which concerns the interpretation of sustainability of dialecticity in the city. The given research aims at the evaluation of the sustainability of dialecticity in the city by performing the analysis of the emic narrative, i. e. the narrative of an ordinary member of the language community. In the city zones, the natural horizontal language continuum is disturbed; hence, from the perspective of etic, or the researcher, the problem of the co-existence, competition, levelling, etc. of different regional variants arises. What regards the emic perspective and the methodological inventory allowing for its formation, it should be stressed that it concerns the identification of the dialecticity conditions, or conditions determining variability that includes dialects. The emic narrative, or in other words, the I think that ... narrative, when reconstructed based on the empirical material collected for the research in perceptual dialectology embracing three Lithuanian cities, gives a piece of proper information to model the here and now and, to some extent, the future dialecticity projections. When discussing the problem of sustainability of dialecticity, the author concentrates on the segments of the reconstructed emic narrative that cover the reflection of language behaviour, estimation of language environment and a priori language attitudes toward the use of dialect codes. [From the publication]

DOI:
10.15388/RESPECTUS.2020.38.43.59
ISSN:
1392-8295; 2335-2388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89056
Updated:
2020-12-03 22:31:23
Metrics:
Views: 20    Downloads: 4
Export: