Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos. 5

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Latvių kalba / Latvian
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos. 5
Editors:
  • Bakšienė, Rima, sudarymas [com]
  • Morozova, Nadežda, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2018.
Pages:
335 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Contents:
Dėl antrinių dialektų formavimosi ir raidos / Danguolė Mikulėnienė — Siaurinių pietų aukštaičių lingvistinis kraštovaizdis XX a. 6-7 dešimtmetyje / Asta Leskauskaitė — Tarminių ypatybių kaita Ramygalos apylinkėse / Agnė Čepaitienė — Šiaulių jaunuolių kalbinė gimtinė mentaliniuose žemėlapiuose / Laura Geržotaitė — Žemaičių patarmių transkripcija TFA simboliais: sudėtingesni atvejai / Rima Bakšienė — Žemaitiško rašto ištakos ir tradicijos / Juozas Pabrėža — Regresyvinė balsių asimiliacija šiaurės žemaičių patarmių paribio šnektose XX a. 6-9 dešimtmečių rankraštinių šaltinių duomenimis / Simona Vyniautaitė — Žmogaus konceptualizavimas vakarų aukštaičių kauniškių šnektų žodynuose / Vilija Sakalauskienė — Tradicinės ir naujos šiaurės panevėžiškių tarmės ypatybės / Kazimieras Garšva — Įvardžių kaitybos aspektai pietų aukštaičių patarmės salose Baltarusijoje / Nijolė Tuomienė — Anatolijus Nepokupnas ir prūsų antroponimijos tyrimai / Grasilda Blažienė — Анатолий Павлович Непокупный и изучение старообрядческих говоров Литвы / Надежда Морозова — Latviešu valodas ortoepija vesturiska aspektą / Dzintra Šulce — Балтизмы в псковско-новгородском регионе / Сергей Мызников — Стереотипные представления украинцев, русских, литовцев и американцев о модус е вежливости кооперативного коммуникативного поведения / Игорь Королёв.
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Slavų kalbos / Slavic languages; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje įvairiais aspektais ir metodais analizuojami baltų ir baltų-slavų kalbų vidiniai procesai bei išoriniai kontaktai. Rinkinį sudaro du skyriai. Pirmajame skyriuje pateikiami lietuvių tarmių problematikai skirti straipsniai (autoriai: D. Mikulėnienė, A. Leskauskaitė, A. Čepaitienė, L. Geržotaitė, R. Bakšienė, J. Pabrėža, S. Vyniautaitė, V. Sakalauskienė, K. Garšva, N. Tuomienė). Juose aptariamos skirtingų Lietuvos regionų kalbinio / tarminio variantiškumo, lietuvių kalbos vartojimo už Lietuvos ribų problemos, įvairūs lietuvių tarmių fonetikos, morfologijos, leksikos ir kt. aspektai. Labiausiai jame koncentruojamasi į naujausius tarmių tyrimus, atliktus geolingvistikos ir perceptyviosios dialektologijos metodų pagrindu. Antrąjį skyrių sudaro straipsniai, kuriuose pristatomas platus lietuvių, latvių, rusų, ukrainiečių ir kt. kalbų tyrimų laukas: baltų kilmės leksikos paplitimas Rusijos tarmėse, rusų tarmių tyrimų Lietuvoje istorija, kalbinio mandagumo stereotipai, kalbos standartizacijos problemos ir kt. (autoriai: G. Blažienė, Н. Морозова, Dz. Šulce, С. Мызников, И. Королёв). Leidinyje pateikiami naujausi baltų ir slavų kalbų kontaktų, prūsistikos, baltų kalbų etimologijos, onomastikos, dialektologijos, geolingvistikos, bendrinės kalbos tyrimai. [Leidėjo anotacija]Reikšminiai žodžiai: Tarmės; Baltų kalbos; Slavų kalbos; Kalbininkai; Dialects; Baltic Languages; Slavic languages; Linguists.

ISBN:
9786094112249
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89526
Updated:
2022-01-20 15:49:45
Metrics:
Views: 29
Export: