Tarminių ypatybių kaita Ramygalos apylinkėse

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarminių ypatybių kaita Ramygalos apylinkėse
Alternative Title:
Change of dialectal features in Ramygala region
In the Book:
Keywords:
LT
Panevėžys; Ramygala; Lietuva (Lithuania); Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje dialektometrijos technika ir metodais analizuojama viena iš dabartinių lietuvių kalbos tarmių. Siekiama ištirti tarminiu požiūriu gyvybingoje zonoje - centrinėje pietinių rytų aukštaičių panevėžiškių dalyje - lokalizuotą Ramygalos (LKA 300) šnektą ir identifikuoti jos tarminių ypatybių kaitos bruožus. Tiriamąją medžiagą sudaro apie 10 vai. garso įrašų ir 60 nesudėtingos konstrukcijos sakinių, iliustruojančių pirmines, antrines ir tretines tarmines ypatybes, juos įskaitė 9 vyresniosios, vidurinės ir jaunesniosios kartos respondentai. Kompiuterine programa Gabmap kiekybiškai išnagrinėjus duomenis, nustatyta, kad Ramygalos (LKA 300) šnekta kinta visų kartų lygmeniu: pramaišiui vartojamos gimtosios ir šiauriniams panevėžiškiams būdingos tarminės ypatybės. Tai rodo šiaurinių panevėžiškių tarminių požymių skvarbą pietų kryptimi. Pirminiai, antriniai ir tretiniai tarminiai požymiai kinta panašiu lygiu. Taigi tarmiškumo laipsnis Ramygalos (LKA 300) apylinkėse yra aukštas, tačiau šnektoje vyraujantis tarminis variantas laikytinas kaip vidutiniškai stiprus, intensyviai kintantis, bet gyvybingas. [Iš leidinio]

ENThe study expands the scarce amount of work in the area of Lithuanian dialec- tometry. The article uses dialectometric techniques and approaches to analyse one of the existing dialects of the Lithuanian language. The aim of the study is to analyse the Ramygala (Atlas of the Lithuanian Language (ALL) 300) subdialect located in the central part of the South-eastern Aukštaitian of Panevėžys region, a dialectally viable area, and to identify the attributes of the dialectal features’ change. To achieve that aim, 10 hours of records and 60 simply constructed sentences illustrating the primary, secondary, and tertiary dialectal features were studied. The sentences were read by 9 respondents from the older, middle, and younger generation. After the quantitative analysis of the data that was made by using the Gabmap software, the subdialect of Ramygala (ALL 300) was found to be changed on all generational levels: the dialectal features of the native subdialect interspersed with those typical of northern part of the Eastern Aukštaitian subdialect of Panevėžys. The primary, secondary, and tertiary dialectal attributes are changing on a comparable level.The level of dialecticism in the area around Ramygala (ALL 300) is high, yet the prevalent dialectal variant of the subdialect should be considered medium-strong, intensively changing, yet viable. The case of the Ramygala (ALL 300) subdialect shows that many of the dialectal features of the regiolect of the western part of Eastern Aukštaitians possibly constitute the typical features of northern part of the Eastern Aukštaitian subdialect of Panevėžys. Which clearly points to a southward expansion of the dialectal features of northern part of the Eastern Aukštaitian subdialect of Panevėžys. [From the publication]

ISBN:
9786094112249
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76352
Updated:
2022-01-27 19:24:25
Metrics:
Views: 14
Export: