Pirmasis "Atviros Lietuvos knygos" dešimtmetis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmasis "Atviros Lietuvos knygos" dešimtmetis
Alternative Title:
"Book of the Open Lithuania" - the first ten years
In the Journal:
Knygotyra. 2003, t. 41, p. 62-80
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Leidyba; Knygos; Projektai; Platinimas; Publishing; Books; Projets; Distribution.
Keywords:
LT
Knygos / Books; Leidyba / Publishing; Platinimas; Projektai.
EN
Distribution; Projets.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama dalis Vilniaus universiteto Filosofijos ir Komunikacijos fakulteto atlikto Atviros Lietuvos fondo (ALF) Leidybos programos tyrimo rezultatų, ypač susiję su jos suformuotos ,,Atviros Lietuvos knygos“ serijos leidyba. Dėmesys skiriamas keliems pagrindiniams aspektams. Pirmiausia – organizaciniams ALK leidybos ypatybėms, pasirinktam modeliui. Analizuojamos Leidybos programos ALF atsiradimo aplinkybės, jos numatyta veiklos strategija, kuri rėmėsi tuo, kad nebuvo kurta sava leidykla, o serijos knygos leidžiamos įvairiose privačiose leidyklose, taip prisidedant ir prie jų stiprėjimo, leidybos projektų rengimas, jiems skirtų finansinių išteklių kaita, leidyklų, leidusių ALK serijos knygas, sudėtais pokyčiai ir jų rėmimas, leidybinių konkursų organizavimo ypatybės ir rezultatai. Atskiras dėmesys straipsnyje skiriamas ALF santykiams su leidyklomis, sutarčių su jomis ir paramos teikimo ypatybėms. Taip pat analizuojamos ALK serijos knygų leidybos ypatybės, būtent, problemos, kurios iškilo verčiant ir redaguojant mokslinė literatūrą iš įvairių kalbų, vertėjų ir redaktorių sudėtis, knygų poligrafinės kultūros ypatybės, jų platinimo problemos, taip pat repertuaro struktūra. [Iš leidinio]

ENThe Publishing program of the Lithuanian Open Foundation (Soros foundation) has been working for more than ten years. The specialists of the Faculties of Communication and Philosophy had done a research of the activity of the Publishing program in 2001-2002. One of the tasks of this research was to see how the activity of the Publishing program influenced the publishing in Lithuania. LOF has been supporting publishing of the risky (from commercial viewpoint) literature, such as philosophy, political science, cultural science and others. This is very important in such small market as Lithuania. The books, supported by LOF, are included into one big series - "Book of the Open Lithuania". These books make a substantial part of humanitarian and social science literature, published in Lithuania. Publishing program has been working on the base of "leaving" strategy - LOF is creating or supporting structures, which are going to continue the started work. The forms and mechanisms of support for publishing houses were changed constantly, depending on economical and other conditions in Lithuania. The publishing houses, which worked with LOF, became stronger in financial aspect ant they obtained experience of working in academy literature market. The support for publishing of the academy literature is still very important in Lithuania and the biggest problem is the replacement of LOF when the foundation will finish its activity in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7592
Updated:
2018-12-20 22:57:29
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: