Book publishing in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Book publishing in Lithuania
Edition:
2nd ed.
Publication Data:
Vilnius : Sapnų sala, 2005.
Pages:
46 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Poligrafija; Knygos; Leidyba; Prekyba.
Keywords:
LT
Knygos / Books; Leidyba / Publishing; Poligrafija; Prekyba / Trading.
Summary / Abstract:

LTŠiandieninės Lietuvos knygų leidybos ištakos glūdi XX a. devintojo dešimtmečio pabaigoje, kai susidarė palankios sąlygos leisti paklausią literatūrą – politinių kalinių atsiminimus, istorinę literatūrą, draustą emigrantų kūrybą ir kai kurių Vakarų rašytojų knygas. Privačios ir valstybinės bei konfesinių institucijų, aukštųjų mokyklų ir kitos leidyklos, sudarančios trečdalį viso leidėjų skaičiaus, išleidžia du trečdalius visos metų produkcijos. Likusį trečdalį pasidalija kiti leidėjai: įvairios valstybinės institucijos, tarptautinės organizacijos, privačios firmos, draugijos, fondai, asociacijos, spaustuvės, periodinių leidinių redakcijos, pavieniai asmenys, meniniai kolektyvai ir religinės institucijos. Apie 90% knygų išleidžiama lietuvių kalba, kitos - rusiškai, lenkiškai, angliškai ir kitomis kalbomis. Ketvirtadalį sąrašo sudaro grožinė literatūra, kur pagal pavadinimus vyrauja vietinių autorių knygos, o pagal tiražus – verstinės, daugiausia amerikiečių ir anglų rašytojų. Pastaruoju metu atsirado leidėjų, leidžiančių CD-ROM (daugiausia informacinius, švietimo arba kultūrinio pobūdžio). Šiuo metu šalyje veikia keli didmenininkai ir per 200 knygynų, kurių tik dešimtadalis yra privatūs ir stengiasi dirbti moderniai. Atkūrus nepriklausomybę, valstybė atsisakė monopolijos leidyboje, tačiau kurį laiką dar bandė išlaikyti tam tikrą reguliuojantį vaidmenį. Autorių teisių įstatymas įsigaliojo 1994 m., kai Lietuva prisijungė prie Berno autorių teisių konvencijos, o 1999-aisiais priimtas naujas įstatymas. Lietuvių autorių teisių gynimui 1990 metais įkurta Lietuvos autorių teisių gynimo asociacija (LATGA). 1997 m. įkurta Lietuvos knygų prekybininkų asociacija.

ENThe beginnings of today’s book publishing in Lithuania lie in the end of the eighties of the 20th century, with emergence of favourable conditions for publishing of the marketable literature – political prisoners’ memoirs, historical literature, emigrants’ works and Western writers’ books. Private and state-owned publishing houses and those, owned by confessional, higher learning institutions and others, amounting to one third of the total number of publishers, publish two thirds of the whole year’s production. The remaining one third is shared among other publishers: state institutions, international organizations, private companies, associations, foundations, printing houses, periodicals editorial offices, individual persons, art collectives and religious institutions. Approximately 90% of books are published in Lithuanian, the remaining share – in Russian, Polish, English and other languages. One fourth of the list is fiction, among which books of local authors prevail according to names, however, according to the circulation there is more translated literature, mostly by American and English writers. Recently there emerged publishers of CD-ROM (mostly of informational, educational or cultural character). At present there are several wholesalers and more than 200 bookstores, among which only one tenth are private, who attempt to operate in the modern way. Upon restoration of the Independence, the state refused its monopoly on publishing, however, made attempts to retain a certain regulatory role for some time. The Law on Copyright entered into effect in 1994, when Lithuania joined the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, and in 1999 the new Law was passed. In 1990 the Agency of Lithuanian Copyright Protection Association (LATGA) was founded. In 1997 Lithuanian Book Traders Association was established.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/179
Updated:
2013-04-28 15:14:13
Metrics:
Views: 34
Export: