Leidybos rėmimas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Leidybos rėmimas Lietuvoje
Alternative Title:
Lithuanian publishing sponsorship
In the Journal:
Knygotyra. 2004, t. 42, p. 200-218
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Leidyba / Publishing.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio objektas – leidybos rėmimas. Čia rėmimas sukonkretinamas ir suprantamas tik kaip fondoieška. Straipsnio tikslas – tradicinio knygų leidybos verslo Lietuvoje specialių finansinio rėmimo galimybių įvertinimas sprendžiant tokius uždavinius: • supažindinti su bendraisiais finansinės pagalbos leidybos verslui būdais ir priemonėmis; • analizuoti finansinę paramą leidybai teikiančias Lietuvos institucijas (valstybines ir nevalstybines) bei finansinius fondus, kurie specializuojasi remti leidybą; • supažindinti su 2003 11 10–2004 01 10 atlikto tyrimo „Lietuvos leidėjų naudojimasis finansinių fondų teikiama parama“ tyrimo rezultatais. Finansinių fondų teikiamos paramos Lietuvos leidėjams analizei buvo atlikta sociologinė apklausa „Lietuvos leidėjų naudojimasis finansinių fondų teikiama parama“. Šį tyrimą galima pavadinti analitiniu, nes juo siekiama ne tik aprašyti tiriamojo reiškinio struktūrinius elementus, bet ir nustatyti jų priežastinius ryšius. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, ar Lietuvos leidėjai naudojasi finansinių fondų teikiama parama, o jei nesinaudoja, tai dėl kokių priežasčių. Tyrimo uždaviniai: • išsiaiškinti Lietuvos leidėjų naudojimąsi finansinių fondų teikiama parama; • išsiaiškinti priežastis, dėl kurių Lietuvos leidėjai nesinaudoja finansinių fondų teikiama parama; • nustatyti finansinių rėmimo fondų žinomumą leidėjams; • išsiaiškinti kreipimosi į finansinius fondus priežastis, • įvardyti informacijos apie fondų teikiamą finansinę paramą gavimo kanalus; • įvertinti fondų žinomumą. Atlikus Lietuvos leidėjų naudojimosi finansinių fondų parama tyrimą galima sakyti, kad fondų teikiama informacija yra vertinama teigiamai.Reikšminiai žodžiai: Leidyba; Finansavimas; Leidinių rėmimo politika; Finansinės paramos fondai; Struktūriniai fondai.

ENThe article discuses sponsorship of publishing activities, specifying sponsorship as fundraising. The aim of the paper is evaluation of special financial sponsorship opportunities of the traditional book publishing activities in Lithuania by solving the following tasks: • to present the general ways and instruments of financial assistance to the publishing business; • to analyze the Lithuanian agencies (state-run and private) and financial funds specialised in sponsorship of publishing; • to present the results of the survey on the Use of Assistance of Financial Funds by Lithuanian Publishers carried out on November 10, 2003 through January 10, 2004. The aim of the survey was to determine whether Lithuanian publishers used the assistance provided by financial funds and identify the reasons behind their choise not to use the moneys. Tasks of the research: • to determine the use of assistance of financial funds by Lithuanian publishers; • to determine the reasons why Lithuanian publishers do not use the assistance of financial funds; • to determine publishers’ awareness of financial support foundations; • to determine the reasons behind application to financial funds; • to indicate the channels of information about financial assistance of funds; • to evaluate the visibility of the funds. The survey leads to a conclusion that the information provided by the foundations is viewed positively.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7579
Updated:
2018-12-17 11:20:42
Metrics:
Views: 78    Downloads: 17
Export: