Analysis of the results on fourth formers' reading and writing achievements in Lithuanian

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Analysis of the results on fourth formers' reading and writing achievements in Lithuanian
Keywords:
LT
Mokiniai / School students; Pradinis ugdymas / Primary education; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama skaitymo ir rašymo ugdymo raida. Pateikiami 2003 metų nacionalinio IV klasės mokinių lietuvių kalbos skaitymo ir rašymo pasiekimų tyrimo rezultatai bei juos įtakojantys veiksniai. Pastebėta skaitymo ir rašymo pasiekimų priklausomybė nuo mokinio gyvenamosios vietovės, namų aplinkos. Aprašyti skaitymo ir rašymo pasiekimų lygmenys, vertinimo parametrai. Tyrimo objektas – ketvirtos klasės mokinių skaitymas ir rašymas lietuvių kalba. Tyrimo tikslas – ištirti ketvirtos klasės mokinių skaitymo ir rašymo pasiekimus bei juos įtakojančius veiksnius. Tyrimo uždaviniai: 1. Nustatyti skaitymo ir rašymo vertinimo parametrus. 2. Pagal nustatytus vertinimo parametrus įvertinti tiriamųjų skaitymo ir rašymo pasiekimus. 3. Išsiaiškinti IV klasės mokinių skaitymo ir rašymo pasiekimų lygmenis ir veiksnius, lemiančius šiuos pasiekimus. Išvados: 1. Tyrimo rezultatų analizė parodė, jog pagal nustatytus vertinimo parametrus daugumos IV klasės mokinių pasiekimai tenkina lietuvių kalbos nacionalinių Išsilavinimo standartų reikalavimus bei atitinka nustatytą pagrindinį lygmenį. 2. Rašymo tyrimas parodė, kad daugiau nei pusė (63,5%) tiriamųjų suprato užduotį, 21,5% ─ ją suprato tik iš dalies, o net 15% tiriamųjų užduoties nesuprato. 3. Nustatyti veiksniai, kurie lemia mokinių pasiekimus. Tai namiškių pagalba mokantis namuose, vaikystėje skaitytų pasakų bei namuose esančių knygų skaičius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ugdymas; Pradinės klasės; Mokiniai; Skaitymas; Rašymas.

ENThe article elaborates on the development of training in reading and writing. It contains the results of the national survey of achievements of the fourth-formers in reading and writing in the Lithuanian language of 2003 and affecting factors. Dependence of achievements in reading and writing on the residence place of a pupil and domestic environment is distinguished. Description is provided for the levels of achievements in reading and writing as well as of assessment parameters. The object of the survey is reading and writing in the Lithuanian language of the fourth-formers. The purpose of the survey is to analyse achievements of the fourth-formers in reading and writing and the affecting factors. The goals of the survey: 1. To define reading and writing assessment parameters. 2. On the basis of the defined assessment parameters, to assess the achievements of the concerned in reading and writing. 3. To clarify the levels of achievements of the fourth-formers in reading and writing and the factors which cause such achievements. Conclusions: 1. The analysis of the survey results evidences that, in respect of the defined assessment parameters, the achievements of the majority of the fourth-formers meet the requirements of the national Education Standards of the Lithuanian language and parallel the basic defined level. 2. Survey of writing showed that over half of the concerned (63.5%) understood the task, while 21.5% understood it only partially and even 15% failed to understand it all. 3. The factors which determine achievement of pupil are defined. These include assistance of the family in doing homework, the number of fairytales read in the childhood and of books kept at home.

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/751
Updated:
2018-12-20 23:04:13
Metrics:
Views: 38    Downloads: 7
Export: