Lietuvių kalba pradinėje mokykloje: rašymo gebėjimų ugdymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalba pradinėje mokykloje: rašymo gebėjimų ugdymas
Alternative Title:
Lithuanian language in primary school: enhancement of writing abilities
In the Journal:
Žmogus kalbos erdvėje. 2010, 6, p. 580-585
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Komunikavimo kompetencija; Mokymosi kompetencija; Mokymosi mokytis kompetencija; Pradinių klasių mokiniai; Rašymo gebėjimai; Rašymo gebėjimų ugdymas; Ugdymas; Communication competence; Developing of writing skills; Education; Elementary school students; Learning competence; Learning to learn competence; Pupils of primary school; Writing skills.
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication; Pradinis ugdymas / Primary education; Ugdymas / Education; Pradinis ugdymas / Primary education.
EN
Communication competence; Developing of writing skills; Elementary school students; Learning competence; Learning to learn competence; Pupils of primary school; Writing skills.
Summary / Abstract:

LTLietuvių (gimtosios) kalbos ugdymo turinį sudaro santykinai atskiros, bet ugdymo procese integruojamos veiklos sritys: klausymas ir kalbėjimas, skaitymas, rašymas. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose dirbama pagal Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas (2008), kuriose ir reglamentuojamas lietuvių (gimtosios) kalbos ugdymo turinys ir numatomi šios srities mokinių pasiekimai. Rašymas apima rašymo technikos ir teksto kūrimo mokymą. Siektini mokinių mokymosi rezultatai, orientuoti į kompetencijų ugdymą, yra atskleisti per žinių ir supratimo, gebėjimų bei nuostatų sandus. Šiame kontekste rašymo gebėjimai traktuojami kaip būtina mokymo ir mokymosi sąlyga. Jie padeda plėtotis mokinių mokymosi mokytis ir komunikavimo kompetencijoms. Straipsnyje atskleidžiama rašymo pradinėje mokykloje reikšmė ugdymo(si) procese, atlikta dokumentų, reglamentuojančių rašymo mokymą pradinėje mokykloje, analizė bei aptartos rašymo gebėjimų ugdymo problemos Lietuvos pradinėje mokykloje. [Iš leidinio]

ENThe curriculum of Lithuanian (native) language comprises the fields of activities which are relatively distinct, but integrated in the educational process – listening and speaking, reading and writing. Lithuanian schools work according to the Primary and Basic Education General Programmes (2008), which define the curriculum of Lithuanian (native) language and describe pupils’ achievements in this area. Writing includes teaching of writing techniques and teaching the creation of text. Target results of primary school pupils’ learning achievements, which are oriented towards the education of competences, are revealed by components of knowledge and understanding, abilities and attitudes. In this context writing abilities are treated as a necessary condition for teaching and learning. They help to develop pupils’ learning to learn and communication competences. [From the publication]

ISBN:
9789955336242
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61010
Updated:
2020-02-04 15:25:30
Metrics:
Views: 98    Downloads: 29
Export: