Asmens ūkinės veiklos laisvės konstituciniai pagrindai Lietuvoje : ekonominės, istorinės ir lyginamosios įžvalgos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmens ūkinės veiklos laisvės konstituciniai pagrindai Lietuvoje: ekonominės, istorinės ir lyginamosios įžvalgos: disertacija
Alternative Title:
Constitutional foundations of the freedom of individual economic activity in Lithuania: economic, historical and comparative insights
Publication Data:
Vilnius, 2017.
Pages:
1 pdf (424 p.)
Notes:
Disertacija rengta 2011-2016 metais Vilniaus universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2017. Bibliografija.
Keywords:
LT
Verslas; Konstitucija; Teismas.
EN
Business; Constitution; Court.
Summary / Abstract:

LTŠioje disertacijoje yra pateikiamas tarpdisciplininio tematinio pobūdžio mokslinis tyrimas, sistemiškai analizuojantis 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintus asmens ūkinės veiklos laisvės konstitucinius pagrindus, juos tiriant tarpdisciplininiu lyginamuoju, istoriniu, ekonominiu ir teisiniu požiūriais, nustatant šios laisvės ištakas, atskleidžiant jos sąvoką, ginamą subjektą ir ribojimo sąlygas. Disertaciją sudaro keturios pagrindinės dalys. Pirmoje dalyje tyrimo objektas analizuojamas ekonomine prasme, siekiant atskleisti ūkinės veiklos laisvės politologinę-ekonominę sampratą. Antroje disertacijos dalyje pateikiama asmens ūkinės veiklos laisvės garantavimo aukščiausiu teisiniu lygmeniu Lietuvoje retrospektyva aptariant šios laisvės istorinę genezę, analizuojant istorinius įvykius, atskleidusius ekonominių santykių teisinio reguliavimo istorines sąlygas. Trečioje disertacijos dalyje analizuojami 1992 m. Konstitucijoje įtvirtinti asmens ūkinės veiklos laisvės konstituciniai pagrindai ir juos aiškinanti konstitucinė jurisprudencija. Tyrimas apima kompleksinę konstitucinės asmens ūkinės veiklos laisvės sampratos, subjektų rato, ribojimo sąlygų analizę. Ketvirtoje disertacijos dalyje tiriama tarptautinių teismų (EŽTT ir ESTT) doktrina, aiškinanti EŽTK ir Europos Sąjungos teisėje garantuotos asmens ūkinės veiklos laisvės sąvoką, šios laisvės subjektų ratą ir ribojimo sąlygas. Šioje disertacijos dalyje taip pat yra pateikiami EŽTT ir ESTT nagrinėti praktiniai asmens ūkinės veiklos laisvės ribojimo pavyzdžiai, aktualūs Lietuvos rinkos ekonominiams santykiams.

ENThis dissertation presents an interdisciplinary thematic scientific research comprehensively and systematically exploring the constitutional foundations consolidated in the Constitution of the Republic of Lithuania for the freedom of individual economic activity. The dissertation analyses the said foundations of the freedom of individual economic activity from the interdisciplinary comparative, historical, economic and legal perspectives, identifies the beginnings of this freedom and discloses its concept, the entities under protection and the possibilities of its limitation. The dissertation consists of four main parts. In the first part of the dissertation, the research object is analysed from the economic perspective, while seeking to disclose the economic and political concept of the freedom of economic activity. The second part of the dissertation gives a retrospective view of the guarantees of the freedom of individual economic activity at the highest legal level in Lithuania, by discussing the historical genesis of this freedom and analysing the historical developments, which bring to light the historical conditions of the legal regulation governing economic relations. The third part of the dissertation provides an analysis of the constitutional foundations laid down in the 1992 Constitution for the freedom of individual economic activity and the constitutional jurisprudence interpreting them. The research includes an integrated assessment of the constitutional concept of the freedom of individual economic activity, the circle of the entities concerned and the conditions limiting this freedom. The fourth part of the dissertation presents the doctrine of international courts (the ECtHR and the CJEU) interpreting the concept of the freedom of individual economic activity as guaranteed under the European Convention on Human Rights and EU law.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73536
Updated:
2019-04-02 10:50:42
Metrics:
Views: 10
Export: