16-18 metų delinkventinio elgesio paauglių savivertės ir vidinės darnos ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
16-18 metų delinkventinio elgesio paauglių savivertės ir vidinės darnos ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of self-esteem and sense coherence of 16-18 years old delinquent adolescents
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 81, p. 101-106
Keywords:
LT
Nusikaltimai / Crimes; Paaugliai / Adolescents.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas- išnagrinėti 16-18 metų paauglių, įvykdžiusių nusikaltimus, savivertės ir vidinės darnos ypatumus lyties aspektu. Tiriant vidinę darną buvo remiamasi A.Antonovsk‘io (1995) vidinės darnos tyrimo skale (trumpasis variantas), o tiriant savivertę buvo taikoma D.Beresnevičienės ( 1995) semantinio diferencialo skalė. Tyrime dalyvavo eksperimentinė grupė – 100 (69 vaikinai ir 31 mergina) paauglių, kurie už nusikaltimą teismo sprendimu paleisti lygtinai, neskiriant laisvės atėmimo bausmės ir kontrolinė grupė – 100 (48 vaikinai, 32 merginos) paauglių, neįvykdžiusių nusikaltimų. Savivertės tyrimas parodė, kad nusikaltimą įvykdę paaugliai jaučiasi mažiau „stiprūs“ (p=0,031), „protingi (p=0,029), „laimingi“ (p= 0,046) ir „ramūs“ (p=0,001) nei nusikaltimo neįvykdę paaugliai. Nusikaltimą įvykdžiusios merginos mano, kad jos yra mažiau „gražios“ (p=0,001) ir „ramios“ (p=0,0001), bet „stipresnės“ (p=0,004) ir „linksmesnės“ (p=0,003) nei nenusikaltusios merginos. Tiek nusikaltimą įvykdę vaikinai, tiek merginos yra mažiau „ramūs“ ( p=0,0001), „laimingi“ (p=0,04) ir linksmi (p=0,001) bei draugiškesni nei nenusikaltusieji. Vidinės darnos tyrimas parodė, kad delinkventinių paauglių vidinė darna silpnesnė nei nepadariusių nusikaltimo tik pagal lytį (merginų). Delinkventinio elgesio merginos jaučiai mažiau suprantančios savo gyvenimo įvykius nei merginos, nepasižyminčios delinkventiniu elgesiu (p=0,016). Įvykdžiusių nusikaltimą vaikinų vidinė darna yra aukštesnė nei neįvykdžiusių (p=0,038), jie laiko gyvenimą prasmingesnį (p=0,002).Reikšminiai žodžiai: Paaugliai; Elgsena (elgesys); Savivertė; Nusikaltimai.

ENThe aim of the research was to study peculiarities of self-esteem and sense of coherence of 16-18 year-old adolescents, who committed crimes, from the aspect of gender. Analyzing sense of coherence, A. Antonovsky’s (1995) scale of coherence (the short version) was applied, whereas analyzing self-esteem, D. Beresnevičienė’s (1995) semantic differential scale was applied. An experiment group of 100 adolescents (69 boys and 31 girls), who were given suspended sentence without imprisonment, and a control group of 100 adolescents (68 boys and 32 girls), who never committed a crime, participated in the research. The self-esteem research showed that the delinquent adolescents were less “strong” (p=0.031), “clever” (p=0.029), “happy” (p= 0.046) and “calm” (p=0.001) than their non-delinquent peers. Delinquent girls thought that they were less “beautiful” (p=0.001) and “calm” (p=0.0001), but were “stronger” (p=0.004) and more “joyful” (p=0.003) than the girls who never committed a crime. Both boys and girls, who committed a crime, were less “calm” (p=0.0001), “happy” (p=0.04), “joyful” (p=0.001) and less friendly than the non-delinquent. The research on sense of coherence showed that sense of coherence of the juvenile delinquents was weaker than that of their non-delinquent peers only with respect to gender (girls). Delinquent behaviour girls had less understanding about events in their lives than non-delinquent girls (p=0.016). Sense of coherence of delinquent boys was higher than that of non-delinquent boys (p=0.038), they perceived the life more meaningful (p=0.002).

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7207
Updated:
2018-12-20 23:10:48
Metrics:
Views: 43    Downloads: 12
Export: