Pradinių klasių mokytojų kalba: ugdymo dilemų sprendimas per kūno kultūros pamokas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinių klasių mokytojų kalba: ugdymo dilemų sprendimas per kūno kultūros pamokas
Alternative Title:
Primary scholl teachers' language: solving educational dimlemmas during physical education lessons
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 82, p. 129-132
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication; Pedagogai / Pedagogues; Pradinis ugdymas / Primary education; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama kalbinė komunikacija per kūno kultūros pamokas pradinėse klasėse. Atskleista, kad mokytojų kalbinė elgsena gali būti vertinama ir kaip veiksnys vaikų komunikavimo kompetencijai ugdyti. Išryškinta, kokios lyderio tipų apraiškos dominuoja pedagogo veikloje, kai jis sprendžia ugdymo dilemas. Atkreipiamas dėmesys, kad mokytojas turėtų daugiau improvizuoti vartodamas kalbos raiškos priemones, ypač kai tarp vaikų kyla ginčas. Konstatuojama, kad pradinėse klasėse per kūno kultūros pamokas mokytojų kalbinėje elgsenoje dominuoja autokratiško tipo lyderiui budingos nuostatos, kurios ypač pasireiškia sprendžiant ugdymo dilemas. Šiose situacijose pedagogas, užimdamas „stipresnio“ poziciją, pagal socialinio išmokimo teoriją gali perduoti autoritariškumą vaikams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kalbinė komunikacija; Mokytojo kalba; Ugdymo dilema; Kūno kultūros pamoka; Pradinių klasių mokinių kalba; Verbal communication; Teacher's language; Educational dilemma; Lesson of physical education; Communicative competence of primary school pupils.

ENThe article discusses linguistic communication through physical education lessons in elementary school. It has turned out that linguistic behaviour of teachers may be evaluated as a factor important for development of children’s communicative competence. It has been established what manifestations of leader types dominate in the teacher’s activities when solving educational dilemmas. Focus is placed on that the teacher should improvise more using linguistic expression means, especially when there is a dispute among children. The study states that in elementary school at physical education lessons linguistic behaviour of teachers is dominated by attitudes characteristic of the leader of the autocratic type which are particularly prominent when solving educational dilemmas. In these situations a teacher taking the position of “the stronger” can transfer authoritarianism to children in accordance with the theory of social learning.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7192
Updated:
2018-12-20 23:10:46
Metrics:
Views: 28    Downloads: 3
Export: