Moral skills of schoolchildren

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Moral skills of schoolchildren
In the Journal:
Social behavior and personality. 2005, Vol. 33, no. 4, p. 383-390
Keywords:
EN
Moral skills; Social skills.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pagrindinis dėmesys skiriamas moksleivių dorovinių įgūdžių taikymo bei noro juos lavinti problemoms. Darbe tikrinama prielaida, ar vyresnieji moksleiviai labiau nori lavinti ir stengiasi taikyti dorovinius socialinius įgūdžius savo veikloje. Darbe buvo taikytas adaptuotas dorovinių įgūdžių klausimynas. Tyrimas vyko 2003 m. atsitiktiniu būdu atrinktose Lietuvos miestų Kauno, Klaipėdos, Vilniaus vidurinėse mokyklose. Buvo ištirti 258 10 – 12 m. ir 294 13 –15 moksleiviai. Atskleista, kad 13 – 15 m. moksleiviai labiau stengiasi būti jautrūs kitų atžvilgiu: jie statistiškai patikimai labiau stengiasi paguosti nei 10 – 12 m. moksleiviai. Statistiškai patikimi skirtumai nustatyti ir analizuojant moksleivių pastangas padėti kitiems asmenims. Palyginus 10 – 12 m. bei 13 – 15 m. moksleivių norą lavinti dorovinius įgūdžius, buvo gauta, kad tiek jaunesnieji, tiek vyresnieji moksleiviai vienodai nuoširdžiai nori gebėti paguosti, padėti kitiems, neapsimetinėti, neapgaudinėti, nežeminti ir nekeršyti – t. y. visiems moksleiviams būdingas noras lavinti jautrumo, atvirumo ir atlaidumo įgūdžius. Nustatyta, kad statistiškai patikimai skiriasi tik 10 – 12 m. bei 13 – 15 m. moksleivių noras lavinti atsakingumo įgūdžius: laikytis duoto žodžio bei atsakyti už savo veiksmus. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe article focuses on issues pertaining to application of pupils’ moral skills and a desire to further develop them. The work tests an assumption that older pupils are more tended to further develop and apply moral social skills in their activity. The work used an adapted questionnaire on moral skills. The survey was made in 2003, in randomly selected secondary schools of Lithuanian cities of Kaunas, Klaipėda, and Vilnius. 258 pupils of 10-12 y.o. and 294 pupils of 13-15 y.o. were interviewed. It was revealed that 13-15 y.o. pupils try more to be sensitive towards others: they are statistically reliably trying to comfort someone rather than 10-12 y.o. pupils. Statistically reliable differences were also identified when analysing endeavours of pupils to help other persons. Comparison of desire to further develop moral skills of 10-12 y.o. and 13-15 y.o. pupils, it was ascertained that both older and younger pupils had equally desired to be able to comfort and help others, not to be pretending or deceiving, avoid humiliating and revenge, i.e. the desire to develop sensitivity, openness, and forgiveness skills is particular to pupils. It was ascertained that there is a statistically reliable difference between the desire to further develop responsibility skills between 10-12 y.o. and 13-15 y.o. pupils: to keep to the word and be responsible for his/her actions.

ISSN:
0301-2212
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7102
Updated:
2013-04-28 16:33:05
Metrics:
Views: 12
Export: