Sportuojančių ir rizikos grupės paauglių patiriamų ir jų pa čių vykdomų patyčių dažnumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sportuojančių ir rizikos grupės paauglių patiriamų ir jų pa čių vykdomų patyčių dažnumas
Alternative Title:
Frequency of experienced bullying of athletes and risk group adolescents and their bullying at coevals
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2010, Nr. 1 (76), p. 101-108
Keywords:
LT
Agresyvus elgesys; Patyčių dažnumas; Popamokinė veikla.
EN
After-school activities; Aggressive behavior; Agressive behavior; Frequency of bullying.
Summary / Abstract:

LTLietuvos ir užsienio mokslininkai teigia, kad mokyklose agresyvumo, tyčiojimosi mastas vis didėja ir, kaip įrodyta empiriniais tyrimais (Povilaitis, Valiukevičiūtė, 2004; Christian, Kashiwagi, 2007; Carlson, Cornell, 2008; Zaborskis, Vareikienė, 2008 ir kt.), yra vaikų, kurie nuolatos patiria bendraamžių patyčias mokykloje. Šiame straipsnyje analizuojamas 5-10 kl. sportuojančių ir rizikos grupės paauglių patiriamų patyčių dažnumas amžiaus, lyties aspektais. [...] 2008 metais buvo apklausti 296 Kauno miesto mokyklų sportuojantys ir rizikos grupės paaugliai. Tiriamiesiems buvo pateiktas klausimynas, parengtas remiantis Didžiosios Britanijos Jorko miesto Patyčių klausimynu moksleiviams, o gauti duomenys interpretuoti naudojant neparametrinę statistiką. Nustatyta, kad patyčių dažnumas nepriklauso nuo lyties - tiek merginos, tiek vaikinai patiria analogišką patyčių dažnumą. Sportavimo ir amžiaus veiksniai mažina patiriamų patyčių dažnumą - sportininkai (tiek merginos, tiek vaikinai) patiria patyčias rečiau nei rizikos grupės paaugliai, o vyresniųjų (8-10 kl.) klasių paaugliai patyčias patiria rečiau nei jaunesniųjų (5-7 kl.). Rizikos grupės paaugliai dažniau tyčiojasi iš kitų vaikų, nei sportuojantieji. Tyčiojimosi dažnumas iš kitų taip pat priklauso nuo lyties ir amžiaus veiksnių. Merginos teigia, kad jos rečiau tyčiojasi iš bendraamžių nei vaikinai, o vyresni (8-10 kl.) paaugliai - rečiau nei jaunesni (5-7 kl.). Analizuojant asmens patiriamų patyčių ir jo paties tyčiojimosi iš bendraamžių dažnumo raišką nustatyta silpna tiesinė šių reiškinių priklausomybė 5-7 klasėse ir sportuojančių paauglių grupėse. [Iš leidinio]

ENLithuanian and foreign scientists indicate that in the schools the scale of aggresiveness and bullying is growing and as it has been proved by the empirical research (Povilaitis, Valiukevičiūtė, 2004; Christian, Kashiwagi, 2007; Carlson, Cornell, 2008; Zaborskis, Vareikienė, 2008 and others) there are children, who constantly experience bullying by coevals at school. This article analyzes athletes and at-risk adolescents from the 5-10th forms and their experienced bullying incidence in the age and gender aspects. The purpose of the survey was to disclose the frequency athletes and at-risk adolescents' experienced bullying and bullying carried out by themselves. Research object was the frequency of 12-15 year-old athletes and risk group adolescents' experienced bullying and bullyings implemented by themselves. Research tasks: 1) to identify the aspects of gender and age of athletes and at risk adolescents and their experienced bullying frequency; 2) to evaluate the influence of gender and age factors on the frequency of researched bullying at coevals; 3) to disclose the dependence of frequency between person's experienced bullyings and their bullying at other coevals. 296 athletes and at-risk adolescents from various Kaunas town schools participated in the interview, which was carried out in 2008. The subjects were given questionnaires, based on the British City of York school bullying questionnaire, and the data were interpreted using non-parametric statistics.Analyzing the frequency of experienced bullyings among the 5-10th form adolescents, we determined that it did not depend on gender - girls and boys experienced the same frequency of bullyings. Sports and age factors lowered the frequency of experienced bullying - athletes (both girls and boys) experienced bullyings more seldom than risk-group adolescents and older adolescents experienced bullyings more seldom than younger adolescents. We found that bullying did not depend on gender - both girls and boys experienced similar frequency of bullying. As for sport and age factors in reducing the frequency of bullying experienced, athletes (both girls and boys) suffered less bullying than of at-risk adolescents, and older adolecents suffered less bullying than younger adolescents. Analyzing the frequency expression of persons' experienced bullyings and their bullying at other coevals, we determined low linear dependence of these expressions between age and after-school activities (in athletes adolescent groups). [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24208
Updated:
2021-02-25 10:00:02
Metrics:
Views: 87
Export: