Lietuvos atgimimas lenkiškosios idėjos atžvilgiu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos atgimimas lenkiškosios idėjos atžvilgiu
Editors:
Konickis, Andrius, vertimas [trl]
Publication Data:
Vilnius : Regnum fondas, 2001.
Pages:
69 p
Notes:
Bibliografija išnašose. Versta iš: Odrodzenie Litwy wobec idei polskiej.
Keywords:
LT
Herbačiauskas Juozapas Albinas; Lietuva; Lenkija; Istorija; Šaltiniai.
EN
Herbačiauskas Juozapas Albinas; Lithuania; Poland; History; Sources.
Summary / Abstract:

LTTai 1905 m. Juzefo Albino Herbačiausko (Józef Albin Herbaczewski) lenkų kalba Krokuvoje išleistos brošiūros "Odrodzenie Litwy wobec idei Polskiej" vertimas į lietuvių kalbą. Pirmoje dalyje aptariama Lietuvos ir Lenkijos santykių istorija. Antroje – Lietuvos atgimimas, pasireiškiantis kaip lietuvių tautinis sąjūdis. Laikoma, kad lietuvių tautos atgimimą savo istoriniu veiksmu skelbė jau Vytautas, šitaip priversdamas tautą žengti jo nurodytu keliu. Praeityje sudaryta Lenkijos ir Lietuvos unija esą jau neatitinka šiuolaikinių reikalavimų ir tokia forma, kokia ji šiandien skelbiama, didžiumos tautinę savimonę išsiugdžiusių lietuvių manymu, yra netikusi, pasenusi – rašė brošiūros autorius. Ši unija turi būti atnaujinta ir pakeista atsižvelgiant į dabartinės epochos dvasią, jeigu lenkams apskritai rūpi užtikrinti politinę santaiką su lietuviais. Kita vertus, tik lenkų tauta gali būti lietuvių sąjungininke. Brošiūros tikslas buvo supažindinti lenkus su lietuvių tautiniu judėjimu ir ieškoti naujo susitarimo tarp abiejų tautų, kas būtų abipusiškai naudinga. Autorius mokino lenkus išsižadėti pretenzijų vesti lietuvius už griežtai lenkiškos tautinės politikos dirželio, o labiau suprasti pačių lietuvių aspiracijas. Tam tikrų priekaištų buvo išsakoma ir lietuvių tautinio atgimimo veikėjams. Nors brošiūroje nemažai remiamasi istoriniais faktais ir politiniais įvykiais brošiūros rašymo metu, tačiau savo pobūdžiu tekstas yra istoriosofinis, rašytas literato mistiko, kurio įžvalgos gali pasirodyti įdomios ir XXI amžiau pradžioje, kai brošiūra buvo išleista, išvertus ją į lietuvių kalbą.

ISBN:
9986494532
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70611
Updated:
2020-05-05 08:42:06
Metrics:
Views: 15
Export: