Integration between the Baltic and international stock markets

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Integration between the Baltic and international stock markets
In the Journal:
Emerging markets finance and trade. 2006, Vol. 42, no. 6, p. 25-45
Keywords:
LT
Baltijos šalys (Baltic states); Kointegracija; Akcijų rinka.
EN
Baltic states; Cointegration; Stock market.
Summary / Abstract:

LTNaudodamas kointegracijos testus, šis straipsnis analizuoja ilgo laikotarpio sąryšius tarp Baltijos šalių ir didžiųjų tarptautinių akcijų rinkų, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, Japoniją, Vokietiją, Jungtinę Karalystę ir Prancūziją. Dviejų kintamųjų ir daugiakomponentės kointegracijos testai rodo įprastą tendenciją, siejančią Latviją su Europos rinkomis. Požymiai parodo, kad Vokietijos rinka dominuoja šiame ilgo laikotarpio santykyje. Bendrai, trumpo laikotarpio Granger priežastingumas rodo, kodėl bėgama iš Europos į Baltijos šalių rinkas. Tai būdinga ir tarp Baltijos šalių, išskyrus Latvijos ir Lietuvos trumpo laikotarpio efektus Estijos rinkai. Apskritai, rezultatai pažymi, kad tarptautiniai investuotojai gali gauti diversifikavimo naudos iš ilgo laikotarpio investicijų horizonto dėl žemo integracijos laipsnio tarp Baltijos ir tarptautinių kapitalo rinkų.

ENOn the basis of co-integration tests, this article analyses the long-term relationship between the markets of Baltic Sea countries and the largest international markets, including the USA, Japan, the United Kingdom and France. Tests of two variables and multi-componential co-integration demonstrate a normal trend linking Latvia with European markets. The features are present testifying to the long-term predominance of the Germans. In general, the short-term Granger conditionality shows the reasons for transferring Central European markets to Baltic Sea markets. This is also the case among the Baltic states as well, except for the short-term effect of Latvia and Lithuania on the Estonian market. Overall, the findings signal diversification profit available for international investors from long-term investments due to a low level of integration between Baltic Sea and international capital markets.

ISSN:
1540-496X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7019
Updated:
2020-07-23 20:46:51
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: