Cross-country correlation: case of the Baltic States

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Cross-country correlation: case of the Baltic States
In the Journal:
Pinigų studijos. 2015, Nr. 2, p. 95-105
Keywords:
LT
Ateities ekonominė dinamika; BVP dinamika; Baltijos šalys; Būsto kainos; Ekonominiai rodikliai; Ekonominė veikla; Granger priežastingumas; Kryžminė koreliacija; Makroekonominiai rodikliai; Tarpusavio priklausomybė; Trys Baltijos šalys; Šalių koreliacija.
EN
Baltic States; Countries correlation; Cross-correlation; Economic activity; Economic indicators; Granger causality; Housing prices; Interdependence; The Baltic States; The dynamics of GDP; The future economic dynamics; The macro-economic indicators; The three Baltic States.
Summary / Abstract:

LTTarp ekonomistų gyvuoja įsitikinimas, kad, Estijos įvykiai šešiais mėnesiais lenkia įvykius kitose dvejose Baltijos šalyse. Dažnai manoma, kad Latvijos ir Lietuvos ekonomikos augimo perspektyvos turėtų būti vertinamos Estijoje stebimos ekonominės veiklos fone. Straipsnyje tiriama trijų Baltijos šalių BVP ir būsto duomenų kitimo dinamika nuo 2006 m. iki 2014 m. siekiant patvirtinti ar paneigti populiarią nuomonę, kad Estijos ekonominiai rodikliai padeda numatyti būsimos ekonomikos dinamiką kitose dviejose šalyse. Analizuojant Estijos, Latvijos ir Lietuvos BVP dinamiką ir namų kainų indeksų tarpusavio priklausomybę taikyti du gerai žinomi metodai: kryžminė koreliacija, leidžianti nustatyti pasirinktos duomenų serijos bendro judėjimo laipsnį tam tikrą laiko tarpą ir duomenų Grangero priežastiniai ryšiai. Rezultatai rodo, kad Estijos BVP dinamika tam tikru mastu lemia atitinkamus BVP pokyčius Lietuvoje ir Latvijoje. Tuo tarpu, Latvijos BVP pokyčiai prognozuoja Baltijos šalių būsto rinkų dinamiką. Tačiau reikėtų pažymėti, kad papildoma duomenų, suskirstytų į prieš ir po krizę epizodus, analizė nepatvirtina rezultatų patikimumo. Nors iš tikrųjų tikėtina, kad Estijos ekonomikos dinamika gali būti atskaitos taškas prognozuojant kitų Baltijos šalių ekonomikos tendencijas ir galėtų būti tokia tarpusavio priklausomybė, bet tai taip pat galėtų būti subjektyvus selektyvių įvykių aiškinimas, nes nebuvo jokio išankstinio ekonominio šio fakto įvertinimo.

ENThere is a belief among the economists that the events are happening in Estonia six months ahead of the other two Baltic countries. It is often thought that the economic growth perspectives of Latvia and Lithuania should be evaluated in the context of Estonia's economic actions. The article examined the three Baltic countries' GDP and the dynamics of the evolution of housing data from the 2006 to 2014 confirm or deny the popular opinion that the economic indicators of Estonia help to foresee the future economic dynamics in the two other countries. The analysis of the interdependence of the Estonian, Latvian and Lithuanian GDP dynamics and home price indices used two famous methods: crossover correlation that allows to determine the common movement level of the chosen data throughout a specific amount of time and causative relations of data by Granger. The results show that the dynamics of the GDP of Estonia to a certain extent are determined by the corresponding change in GDP in Lithuania and Latvia. In the meantime, the Latvian GDP predicts the dynamics of the housing markets in the Baltic countries. However, it should be noted that the analysis of additional data, which is divided into before and after the crisis, does not confirm the liability of results. However, it is likely that the dynamics of the economy of Estonia may be a reference point for the projection of the other Baltic economic trends and could be so interdependent, but it could also be a subjective interpretation of selective events because there has been no economic assessment of this fact.

ISSN:
1392-2637; 1648-8970
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55131
Updated:
2018-12-17 13:59:32
Metrics:
Views: 75    Downloads: 6
Export: