Baltic stock markets and the financial crisis of 2008–2009

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Baltic stock markets and the financial crisis of 2008–2009
In the Journal:
Research in international business and finance. 2012, vol. 26, iss. 3, p. 398-409
Keywords:
LT
Akcijų biržos rinkos integracija; Finansinė krizė; Finansų krizė; Vertybinių popierių rinkos integracija.
EN
Financial crisis; Stock market integration.
Summary / Abstract:

LTStebėjimai rodo, kad akcijų rinkos elgėsi labai panašiai įvairiuose kontinentuose ir šalyse pasaulinės finansų krizės metu 2008–2009 m., o tai kelia rimtų abejonių dėl tradicinės portfelio teorijos krizės laikotarpiu reikalingumo. Ypač tai taikytina, jei mažiau integruotos pasienio besivystančios rinkos tampa pilnai integruotomis per globalias krizes. Žvelgiant iš portfelio teorijos perspektyvos, kyla klausimas, ar dar yra mažiau integruotų rinkų, kurios galėtų suteikti diversifikavimo galimybę. Šio straipsnio tikslas yra tiriant ryšius tarp išsivysčiusių Europos akcijų rinkų ir besivystančių akcijų rinkų iš Baltijos regiono, būtent Lietuvos, Latvijos ir Estijos, pateikti naujus duomenis apie akcijų rinkos integraciją, ypač atkreipiant dėmesį į finansų krizės laikotarpį 2008–2009m. Tyrimo rezultatai rodo, kad jei prieš krizę Baltijos akcijų rinkos buvo segmentuotos, po krizės koreliacijos žymiai didėja. Šie rezultatai rodo, kad Baltijos akcijų rinkos yra glaudžiai susijusios su pagrindinėmis Europos akcijų rinkomis. Didelė dalis Baltijos akcijų rinkų nukrypimų nuo prognozės gali būti paaiškinta EUROSTOXX50 indeksu krizės metu. Kvantilių regresijos rezultatai rodo, kad krizės metu žemiausio kvantilio grąža yra labiausiai jautri EUROSTOXX50 indeksui. Šie rezultatai taip pat liudija didelę akcijų rinkos integraciją išsivysčiusiose Baltijos akcijų rinkose, ypač krizės laikotarpiu, o tai kelia abejones dėl portfelio diversifikacijos reikalingumo, kai jis turėtų būti labiausiai investuotojams reikalingas.

ENObservations suggest that share markets behaved in a very similar way across different continents and countries during the global financial crisis in 2008–2009, which raises serious doubts over the necessity of a traditional portfolio theory in the period of crisis. In particular this applies, if less integrated border developing markets become fully integrated during global crises. When viewing this from the perspective of the portfolio theory, a question arises: are there any less integrated markets yet which could offer an opportunity for diversification. This article aims to provide new data on the integration of the share market, especially focusing on the 2008–2009 period of financial crisis, by examining relations between developed European share markets and developing share markets from the Baltic Region, specifically, Lithuania, Latvia and Estonia. Research results show that if the Baltic share markets were segmented before the crisis, correlations have been considerably increasing after the crisis. These results indicate that the Baltic share markets are closely related to the main European share markets. Many deviations in the Baltic share markets from the forecast can be explained by the EUROSTOXX50 index during the crisis. Results of the quantile regression reveal that, during the crisis, return on the lowest quantile was the most sensitive to the EUROSTOXX50 index. These results also suggest a close integration of the share market into developed Baltic share markets, in particular during the period of crisis. This raises doubts as to the necessity of portfolio diversification when it should be most needed by investors.

ISSN:
0275-5319
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36672
Updated:
2020-07-23 20:46:51
Metrics:
Views: 85
Export: