Lietuvos ir Rusijos santykiai XV-XX a.

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ir Rusijos santykiai XV-XX a
Alternative Title:
Relationship between Lithuania and Russia in XV-XX centuries
Publication Data:
Vilnius : Alma littera, 2005.
Pages:
182 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — LDK ir Maskvos kunigaikštystės santykiai iki XV a.: LDK įtakos plėtra į rytus; Diplomatinė ir karinė Lietuvos didžiųjų kunigaikščių veikla rusų žemėse; Bizantiškosios rusų kultūros bruožai LDK kultūroje — Maskvos kunigaikštystės agresijos LDK atžvilgiu ideologiniai, geopolitiniai pagrindai: Maskvos kunigaikštystės stiprėjimas ir pastangos vienyti rusiškas žemes; Maskva – stačiatikiško pasaulio centras; Ivano IV ekspansija Baltijos regione — Silpnėjanti LDK – stiprėjanti Rusija XV a. pabaigoje-XVIII a.: LDK užsienio politikos pokyčiai po Vytauto Didžiojo mirties; LDK ir Maskvos karai XVI-XVIII a.; Rusijos vaidmuo Abiejų Tautų Respublikos vidaus politikos peripetijose XVI-XVIII a.; Rusijos įtakos Abiejų Tautų Respublikos vidaus politiniame gyvenime įteisinimas; Karų ir suiručių poveikis LDK vidaus gyvenimui; LDK XVIII a. pabaigoje dingsta iš Europos politinio žemėlapio — Lietuva carinės Rusijos sudėtyje 1795-1915 m.: Lietuviškų žemių integracija į carinę Rusiją; 1830-1831 ir 1863-1864 m. sukilimai ir jų padariniai lietuvių tautai; M. Muravjovo vykdyta baudžiavos panaikinimo ir spaudos draudimo politika; Rusifikacija, kolonizacija ir kultūrinio gyvenimo suvaržymai; Lietuvių pasipriešinimas nutautinimo politikai; 120 metų priespaudos pasekmės lietuvių tautai — Lietuvos Respublikos ir Sovietų Sąjungos santykiai 1918-1940 m.: Lietuvių kovos su bolševikais ir Lietuvos nepriklausomybės pripažinimas 1920 m.; Diplomatinis Lietuvos ir SSRS bendradarbiavimas; Draugiškų santykių iliuzijos žlugimas 1939-1940 m.; Lietuvos okupacija —50 metų sovietinėje okupacijoje: Lietuvos politinio, kultūrinio ir ekonominio gyvenimo sovietizavimas; Represijos, masiniai trėmimai ir jų pasekmės lietuvių tautai; SSRS politika Lietuvoje postalininiu laikotarpiu; Priešinimasis okupacijai; Tautinis atgimimas ir Maskvos politika; Nepriklausomybės paskelbimas ir santykiai su Sovietų Sąjunga; Okupacinės kariuomenės išvedimas — Išvados — The Relationship between Lithuania and Russia in XV-XX Centuries — Lietuvos ir Rusijos santykių svarbiausios datos — Išnašos — Iliustracijų sąrašas — Literatūra.
Summary / Abstract:

LTLietuvos geopolitinė padėtis yra sudėtinga. Mūsų protėviai, įsikūrę šalia Baltijos jūros, teritorijoje, kur susikerta Rytų ir Vakarų interesų sferos, dažnai tapdavo stipresnių kaimynų ar šiaip priešiškų valstybių taikiniu. Tokia valstybės geografinė padėtis ir nepalankus gynybai kraštovaizdis darė Lietuvą pažeidžiamą išoriškai. Kaimynai sugebėdavo pasinaudoti ir kilusiais sunkumais, Lietuvos vidaus ir tarptautine situacija. Didžiausią įtaką Lietuvos politiniam ir kultūriniam gyvenimui, jos valstybingumo raidai nuo XV a. pabaigos darė rytų kaimynė - Maskvos kunigaikštystė, vėliau carinė Rusija, o nuo XX a. Sovietų Sąjunga. Skirtingas valstybių dydis ir geopolitiniai interesai, agresyvi Rusijos užsienio politika ir kultūriniai, ideologiniai skirtumai lėmė įtemptus santykius ir neramią kaimynystę. Lietuvos ir Rusijos santykiuose galima įžvelgti tam tikrą dėsningumą: kai Lietuva yra stipri, nepriklausoma, tada Rusija - susiskaldžiusi, silpna, nedaranti įtakos regione, ir atvirkščiai. Iki XV a. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (toliau - LDK) buvo viena stipriausių Europos valstybių, o Rusija - silpna, susiskaldžiusi. Vėliau, silpstant LDK, Maskvos kunigaikštystės galia auga. Nuo XV a. santykiai nuolat blogėja, o nuo XVII a. antrosios pusės Rusija galutinai perima iniciatyvą santykiuose su Lietuva. XX a., žlugus carinei Rusijai ir esant silpnai Sovietų Rusijai, Lietuva tapo nepriklausoma. Du kartus - 1918 ir 1990 m. - Lietuva atkūrė valstybingumą. Reikia tikėtis, kad ateityje Lietuva su Rusija galės bendrauti kaip tarptautinės bendruomenės lygiavertės narės ir kaimynės, gerbdamos viena kitos interesus ir savarankiškumą.Knygoje apžvelgiame esminius Lietuvos ir Rusijos santykių raidos aspektus nuo XV a. iki XX a. pabaigos. Joje aptariama, kas lėmė Lietuvos ir Rusijos permainingų santykių pobūdį, kaip besikeičiantys santykiai paveikė Lietuvos politinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą. Šis leidinys skirtas istorijos mokytojams, moksleiviams ir plačiajam skaitytojui ratui. Tikimės, kad jis padės geriau pažinti kaimynus, kurie darė ir toliau daro didelę įtaką mūsų valstybės gyvenimui, suprasti šalių tarpusavio santykių kitimus, jų svarbiausius bruožus. [Pratarmė]

ISBN:
9955088974
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69955
Updated:
2022-01-24 20:45:29
Metrics:
Views: 15
Export: