"Tautų susiliejimas": lietuvos totorių vaikų tapatybių daugialypiškumas mišriose šeimose, 1940–1990

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Tautų susiliejimas": lietuvos totorių vaikų tapatybių daugialypiškumas mišriose šeimose, 1940–1990
Alternative Title:
“Merging of Nations”: Duality of Lithuanian–Tatar Children Identities in Mixed Families, 1940–1990
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2018, 97, p. 201-216
Keywords:
LT
20 amžius; Alytus; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Panevėžys; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje keliamas tikslas – išsiaiškinti, su kuo tapatinasi iš mišrios šeimos kilę totorių vaikai, dėmesį sutelkiant į Sovietų Sąjungos nacionalinės politikos bruožus ir totorių asimiliaciją sovietinėje Lietuvoje. Tyrime aptariu Sovietų Sąjungos nacionalinę politiką, etniškai mišrias santuokas Sovietų Lietuvoje, totorius Lietuvos TSR, mišrių totorių šeimų palikuonių tapatybę (tapatybes). Analitiniu, interpretaciniu ir istoriniu lyginamuoju metodais nagrinėjami etnografinių tyrimų rezultatai. Lauko tyrimai buvo vykdyti 2014–2015 bei 2017–2018 m. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Alytaus apskrityse. Tyrime dalyvavo 75 žmonės, tačiau apie sovietmetį žinių suteikė 41 pateikėjas. Straipsnio chronologinės ribos apima netekusios valstybingumo Lietuvos buvimą Sovietų Sąjungos sudėtyje 1940–1941 m. ir 1944–1990 m. bei pirmuosius Nepriklausomybės metus (iki 1995 m.). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Etninis identitetas; Etniškai mišri šeima; „Tautų susiliejimas“; Lietuvos totoriai; Ethnic identity; Ethnically mixed family; „Merging of nations“; Lithuanian Tatars.

ENThe goal of the article is to determine how Tatar children who come from mixed families identify themselves. In this respect attention is paid to the characteristics of national politics of Soviet Union and the assimilation of Tatars in Soviet Lithuania. The article explores national politics of Soviet Union, ethnically mixed marriages in Soviet Lithuania, Tatars in Lithuanian Soviet Socialist Republic and identity (identities) of descendants of mixed Tatar families. The analytic, interpretational and historical comparative methods are employed to research the ethnographic materials. Field research was conducted in 2014–2015 and 2017–2018 in Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Panevezys and Alytus districts. 75 respondents participated in the survey, however, only 41 respondents provided knowledge about the Soviet times. The chronological boundaries of the article cover the years 1940 – 1941 when Lithuania after it had lost its statehood became part of the Soviet Union, then the years 1944–1990 and the first years after Lithuania had restored its independence (till 1995). [From the publication]

DOI:
10.24101/logos.2018.82
ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79938
Updated:
2020-07-28 20:26:09
Metrics:
Views: 47    Downloads: 5
Export: