Didžiosios Britanijos lietuvių organizaciniai ir informaciniai tinklai XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Didžiosios Britanijos lietuvių organizaciniai ir informaciniai tinklai XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje
Alternative Title:
Organization and information networks of Lithuanians in Great Britain at the turn of the 20th century
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2020, Nr. 30, p. 25-44
Keywords:
LT
Didžiosios Britanijos lietuviai; Škotijos lietuviai; Londono lietuviai; Išeivija; Emigracija; Emigracijos istorija.
EN
Lithuanians of Great Britain; Lithuanians of Scotland; Lithuanians of London; Diaspora; Emigration; History of emigration.
Summary / Abstract:

LTXIX a. pabaigoje suintensyvėjus lietuvių emigracijai į Vakarų Europą ir JAV, susidarė išeivijos centrai su spauda bei organizacijomis, juose buvo plėtojami ryšiai, vyko tautinio identiteto paieškos. Vienas tokių centrų – Didžioji Britanija. Dėl minimalaus aktyvių, išsilavinusių ir konsoliduoti bendruomenę galėjusių lietuvių išeivių skaičiaus ir tarpinės stotelės žymės sunkiau formavosi bendruomenės organizacinė struktūra ir informaciniai tinklai. Nepaisant to, iki Pirmojo pasaulinio karo Didžiojoje Britanijoje galėjo veikti apie 30 lietuvių draugijų, klubų ir įvairių susivienijimų. Be to, prisidėta prie bendrų lietuvių akcijų, kurių metu buvo teikiama finansinė parama ir palaikomi ryšiai su kitų kraštų lietuviais, ypač renkant paramą „Kankinių kasai“. Buvo leidžiama ir periodinė spauda. Tiriamuoju laikotarpiu buvo leidžiami 6 leidiniai Škotijoje, įvyko keli leidybiniai bandymai Londone. Šio straipsnio tikslas – pažvelgti į lietuvių išeivijos branduolį ir informacinį tinklą Didžiojoje Britanijoje XIX a. pabaigoje iki Pirmojo pasaulinio karo. [Iš leidinio]

ENAt the end of the 19th century emigration of Lithuanians to Western Europe and the United States increased, giving rise to the formation of émigré centers with their own newspapers, organizations, and communication networks. One such center was Great Britain, although the small number of active and educated emigrants there who could consolidate the community as well as that country’s status as a temporary station on the way to the United States made the creation of organizational structures and information networks difficult. Even so prior to World War One there could have been about 30 Lithuanian societies, clubs, and a variety of associations active in Great Britain. There were also common Lithuanian actions collecting financial donations and establishing ties with Lithuanians in other countries, especially when raising money for Martyr Funds. Periodicals were published. During the period investigated here six periodicals appeared in Scotland and there were several publishing attempts in London. The purpose of this essay is to look at the core of the Lithuanian diaspora and its information network in Great Britain at the end of the 19th century and up to the beginning of World War One. [From the publication]

DOI:
10.7220/2351-6561.30.2
ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91575
Updated:
2021-02-17 13:45:27
Metrics:
Views: 12    Downloads: 5
Export: